UKRADENÁ REVOLUCE aneb PŘEŠKOLENÍ ESTÉBÁCI KAPITÁNY KAPITALISTICKÉ EKONOMIKY

KDO CHCE NA HAVLA BLÍT, LEŽ SI VŽDYCKY NAJDE.  Když vidím tu stoku, záplavu nenávisti a žluči ze strany Gottwaldových pohrobků a frustrovaných nýmandů, nedá mi znovu zopakovat předchozí poznámku:
Obhajovat Havla zde nebudu, je to zbytečné pro ty, kteří si ho váží, stejně jako pro frustrované škarohlídy!    Pro všechny tyhle zmetky, kteří potřebují velikány typu Václava Havla, aby jim mohli ochcávat aspoň kotníky (anebo blít na hrob),  když už se na víc ve svém životě nezmohli:    Zkuste si aspoň sami pro sebe udělat kolaudaci svých životních úspěchů a zásluh,  ubožáci frustrovaní.  .... a vůbec už jen to, že se sem lezete ukájet, svědčí o vaší zamindrákovanosti.   


Smutným paradoxem je,  že mnozí z těchto „obránců demokracie“, bojovníků proti EU / NATO,
SE OHÁNÍ SYMBOLY KOMUNISTICKÉHO TERORU

Absurdní (resp. úsměvné, možná pobuřující) je, že mnozí z dnešních „obránců demokracie“ a bojovníků proti kapitalismu, kydají špínu na Havla i na Listopad 89, bez něhož by dnes neběhali s transparenty po ulicích ani 10 minut (o diskuzích na internetu nemluvě).

Ostatně, myslím, že většina těch, kdož dnes vykřikují „Přestaňme už strašit s komunisty a svalovat na ně vinu za všemožné problémy“, dodnes kdesi v prádelníku (doslova či obrazně) schovává stranickou legitimaci nebo uniformu LM, resp. patří mezi „slušné občany“ kolaborující svého času s komunistickým režimem oplátkou za přimhouřené oči nad svými zlodějinami a flákačstvím.
Bývalí komunisté a jejich poskoci povykující o zlotřilém kapitalismu pláčou na nesprávném hrobě. Měli by si zalistovat v registrech StB a seznamech komunistické nomenklatury, aby si ujasnili, kdo jsou oni „kapitalističtí upíři“ – kdo má vlastně největší podíl na rozkradení státních majetku a kdo se nejvíc obohatil na privatizaci.


Komouši nejsou, bohužel (na rozdíl od klasiků marx-leninismu), "v propadlišti dějin", nýbrž ve správních radách bank a koncernů!


S. Babiš mi strašně připomíná žlučovitého ruského mužika, který se – po všech těch ruských špinavostech, agresích a intrikách vůči celému světu během posledních 100 let - stále dokola ptá "Proč nás nikdo nemá rád? Proč se proti nám celý svět spiknul?".
Dnes už je každému soudnému člověku jasné, že s. Bureš je darebák a podvodník (kráčející ve šlépějích svého tatínka, kterého v 80. letech několikrát prověřovala ekonomická rozvědka pro podezření z hospodářské kriminality a před trestním stíháním uchránila jen prezidentská amnestie z května 1985). I kdyby se mu podařilo přeformulovat dotační podvod na vychcané zneužití mezery v zákonech (ušitých mu na míru spolupachateli), zůstane stejně příkladem bezcharakterního šmejda, jehož "chytrost" zafinancujeme my, slušnější či méně vychcaní. Jeho (anonistická) snaha zabránit stíhání a znemožnit vyšetřování přeci jen potvrzuje, že Babiš se bojí vyšetřování, jelikož nemá čisté svědomí. Ostatně každému soudnému, průměrně inteligentnímu člověku je dávno jasné, že s. Babiš je podvodník, neboť je jedno, zdali vyfouknul 50 melounů Fondu EU anebo českým poplatníkům - zatímco řadový občan si musí i garáž či kozí chlívek postavit z vlastních peněz, nenažraný miliardář se prostě ulakomil ještě i na dotaci. Přitom i poctivým projektům (školám a sociálním ústavům) byla dotace odňata či zamítnuta i kvůli marginálním pochybením či formálním nedostatkům. Všechno okolo je tedy už jen trapné okecávání, bez ohledu na literu zákona.
A nejde jen o eurodotace. Bureš dnes nasměrovává republiku k ruskému modelu kleptokracie, nejvyšší formě mafiánského systému, kde se zloději (v symbióze s podsvětím či s využitím estébáckých a kriminálních kruhů) již nesnaží proniknout do státních struktur, ALE tyto struktury přímo obsazují a vytvářejí shora! Jedinou ideologií Borgiů, Stalinů a Kimů i oligarchů (znuděných již přehazováním milard vidlemi) je bezmezná touha po moci.
Vždyť obecně lze říci, že ani jeden z bývalých nomenklaturních kádrů, estébáků a jejich spolupracovníků nezačal podnikat poctivě. Většina z nich vstupovala do světa velkého byznysu s ulitými či nakradenými penězi, ukradeným know-how a neférově nabytými důvěrnými informacemi, k nimž normální smrtelníci neměli přístup. O spolupráci či symbióze mnohých "nových kapitalistů" s podsvětím v raných počátcích divokého kapitalismu nemluvě.
A propos: s ohledem na jeho ubohé vyjadřovací schopnosti mám pochybnosti, zdali je Bureš vůbec skutečným mozkem Agrofertu i ANO, a ne jen nastrčenou figurkou gen. Lorence; bílým koněm Bratrstva rudé pracky, jako kdysi s. Čuba.

Babišův problém není ani ideologický či politický, nýbrž psychologický a morální. Lidé mají prostě krátkou paměť a značnou část populace tvoří hlupáci, kteří vždy naletěli a znovu naletí na líbivé floskule odpovídající jejich tužbám (= přání otcem myšlenky), jednoduché fráze a mystifikace všemožných mesiášů a politruků, kteří z nich jakoby snímají tíhu zodpovědnosti za vlastní rozhodnutí a na které lze delegovat etická dilemata, jelikož nikdo jim nedá tolik, kolik jim mohou populisté naslibovat.


Hlavně zde však nejde, bohužel, pouze o BBB (burana Babiše-Bureše)! Ale o to
PROČ vítězí na politické scéně Babiš? Protože ztělesňuje idol prostého Čecháčka = vychcánka, jenž za každého režimu dokáže prokličkovat a nakřečkovat, za pár zlatek zaprodat duši bolševikovi i gestapu a ve vhodnou chvíli - v závěru revoluce či těsně po ní - se objevit na barikádách (jako revoluční gardista, májový partyzán či rychlokvašený demokrat). Šmejd a křivák má pro šmejda a křiváka pochopení. Vrána vráně oči nevyklove.
Vzhledem k tomu, že nejméně 80% populace (starší dnes 55 let) s komunistickým režimem přímo či nepřímo kolaborovalo (pokud již se na něm přímo aktivně nepodílelo), není divu, že i zde nachází Bureš tolik obhájců a obdivovatelů.
Vždyť Chartu nás podepsalo všehovšudy 2000, i "pamflet" Několik vět podzim 1989  podepsalo jen 40 000 občanů = 0,25% obyvatel ČSSR, zatímco ještě poslední předlistopadové "volby" v r. 1986 skončily v ČSSR "jednoznačným vítězstvím jednotné kandidátní listiny Národní fronty", která získala 99,94 % hlasů .... byť již 3 roky nato opět "drtivá většina národa" zvonila klíči anebo aspoň tiše přihlížela, jak jdou komouši do háje i se svou NF! Důkazem slaboduchosti tohoto národa jsou poslední volby a vůbec aktuální politická situace na pomezí tragikomedie a trapné frašky, posouvající Česko někam mezi Bělorusko, Turkmenistán, Zimbabwe a Venezuelu.
Pokud jde o prokazatelnost Babišovy spolupráce s komunistickou StB, jestliže se s. Bureš dodnes paktuje s komunisty (čehož důkazem je stínová, rudo-hnědá NF a pozice komančů v parlamentu), je už zcela bezpředmětné, zdali se formálně prokáže jeho (či bratrova) někdejší spolupráce s StB či nikoliv, svými aktuálními postoji jen potvrzuje svou bezcharakternost a pokračující spolupráci s komunistickou verbeží! Jestliže se Babišova vláda opírá o partu bývalých estébáků a agentů KGB a GRU, representovaných někdejším agentem StB "Falbrem" (Vojtěch Filip) či agentem KGB, spolupracovníkem sovětské okupační správy a redaktorem štvavé prookupační stanice "Vltava" (v režii východoněmecké tajné služby STASI), soudruhem Skálou, není třeba ani nějaké jasnozřivosti, aby člověk pochopil, o jaký charakter v jeho případě jde, z jakého podhoubí vzešel a kdo za ním stojí, na to není třeba ani certifikát.
Ani nemluvě o partě, která tvoří Burešův tým nejbližších spolupracovníků. Po r. 1989 se totiž magnát z Agrofertu, agent Bureš, obklopil minimálně 20 bývalými důstojníky a spolupracovníky StB a KGB, z nichž mnozí pro něj pracují dodnes. Třeba Babišův právník a předseda dozorčí rady Agrofertu JUDr. Libor ŠIROKÝ byl důstojníkem X. správy StB (boj s vnitřním nepřítelem) a spolupracovníkem V. správy KGB. Mezi Babišovy další estébácké kumpány patří bývalý špion komunistické rozvědky Jozef Kubů (někdejší zástupce náčelníka 37.odboru StB) a jeho podřízený Pavol Dobiaš; bývalá důstojnice I. správy StB – rozvědky - JUDr. Radmila Kleslová a zejména vedoucí právník Agrofertu RSDr. JUDr. Alexej Bílek (dříve pracovník VŠ politické ÚV KSČ a posléze jeden z tvůrců ekonomického zázemí polistopadové KSČ; syn Vilibalda Bílka - agenta StB, pod krycím jménem Richter a Villi / č.svazku 5687 a 31876, a Hermíny Bílkové - krycí jméno Mona, č. sv. 688318). Zbytek představenstva Agrofertu tvoří bývalí agenti StB, např.: František Janů (krycí jméno Fišer, č. svazku 35389); Roman Karlubík (krycí jméno Janovic, č. svazku 38838); Ivan Souček, dosazený Babišem do firem MERO a ČEPRO (krycí jméno Suk, č. svazku 45086) a Vladimír Zoul, Babišem dosazen do Státní tiskárny cenin (agent VKR pod č. 147110), resp. potomci elitních spolupracovníků StB, jako třeba Jan Kadaník (syn Jiřího Kadaníka, krycí jména Emil, Jirka a Zástupce). Agenty StB byli i rodiče Adriany Krnáčové (otec Jan Gutleber – sv. T1577) či otec ministra Richarda Brabce (Richard Brabec st. - krycí jméno Soukup, č. svazku 651836). Mimochodem jako spolupracovník StB byl evidován i bratr Andreje Babiše, Alexander Babiš (krycí jméno Miki). Není divu, že tahle partička si rozumí s komanči (experty na "transformace" majetku i brainwashing) a bude bojovat za svého šéfa a svůj profit do roztrhání těla.
A propos: Pokud by měl Agroklaun aspoň špetku rozumu nebo méně arogance a drzosti, namísto trapného zatloukání by se třeba k nezpochybnitelné spolupráci s StB přiznal s tím, že udával jen zloděje/korupčníky, a tak by získal aspoň v očích části veřejnosti namísto pověsti bídáka (práskače/konfidenta) renomé statečného Zoro-Mstitele. Na druhou stranu se zřejmě rozhodl opírat o méně inteligentní část populace, resp. lidi, jimž imponuje právě jeho drzost, vychcanost a oportunismus.
Vždyť každý pamětník dobře ví, že za totality bylo členství v zahraniční obchodní misi automaticky spojeno s podpisem spolupráce, takže Babišovo zapírání je jen obyčejná lež.
A celá série vzájemně se potvrzujících dochovaných dokumentů je bezpochyby mnohem důvěryhodnější než účelové svědectví bývalých estébáků ochotných za miliardářovy koblihy zapřít i nos mezi očima.

Více již v mém blogu Stejně jako A. BABIŠ, figuruje v seznamu bývalé StB jako agent třeba i Ladislav REHÁK - spoluzakladatel největšího slovenského mobilního operátora Orange Slovensko.  Babišův právník a předseda dozorčí rady Agrofertu  JUDr. Libor ŠIROKÝ byl dokonce pracovníkem StB (X. správy, boj s vnitřním nepřítelem) a spolupracovníkem V. správy  KGB. (Mezi Babišovy další estébácké kumpány patří bývalý špion komunistické rozvědky Jozef Kubů [někdejší zástupce náčelníka 37. odboru StB ) a jeho podřízený  Pavol Dobiaš, JUDr. Radmila Kleslová, bývalá důstojnice I. správy STB – rozvědky, a zejména vedoucí právník Agrofertu RSDr. JUDr. Alexej Bílek, dříve pracovník Vysoké školy politické ÚV KSČ a posléze jeden z tvůrců ekonomického zázemí polistopadové KSČ.)
Přítelem a poradcem Jaroslava HAŠČÁKA - spolumajitele skupiny Penta, jenž vystudoval Moskevský státní institut mezinárodních vztahů - je někdejší šéf StB generál Alojz LORENC.
Miliardář Jozef TKÁČ je prověřený komunistický kádr, jenž v 80. letech působil ve Státní bance ČSSR.
Miliardář Petr KELLNER pracoval v 80. letech jako referent v podniku zahraničního obchodu Strojimport Praha, jenž zaměstnával výlučně prověřené loajální občany. Provozní kapitál na rozjezd byznysu mu poskytli z prostředků státního podniku vysocí komunističtí funkcionáři a top manageři n.p. SkloUnion Teplice - Štěpán POPOVIČ (člen ÚV KSČ a elitní agent StB) a Jaroslav PŘEROST, za což se stali členy představenstva PPF. Jeho spolupracovníkem při privatizaci České pojišťovny byl Ivan Kočárník (do r. 1990 člen KSČ). Takto bychom mohli identifikovat bývalé komunisty a jejich chapadla napříč celou ekonomikou.
V pozadí nechvalně známých Harvardských fondů stál Boris VOSTRÝ, bývalý zástupce náčelníka 6. správy StB, absolvent VUMLu a kurzu KGB v Moskvě. Jeho kolega z StB – kdysi příslušník Hlavní správa rozvědky StB, dnes miliardář - Juraj ŠIROKÝ stál v čele slovenské větve harvardských fondů …. zrovna tak figuruje bývalý komunistický prokurátor Josef MONSPORT v kauze tzv. Panamských papírů…
Jen bývalí důstojníci StB působí ve statutárních a kontrolních orgánech nebo mají přímý majetkový podíl ve 1742 společnostech (a kolik konfidentů, milicionářů, komunistických funkcionářů a jejich rodinných příslušníků se po Listopadu přetransformovalo na kapitalisty a přiživilo se na privatizaci, nelze ani přibližně spočítat).
V kategorii „nejbohatších“ ex-důstojníků vládnou ti z I. správy. „Dohromady 229 osob z bývalé rozvědky má v současné chvíli majetkový podíl alespoň v jedné společnosti. Z toho 40 osob vložilo alespoň do jedné společnosti vklad ve výši 500 000 korun a více,“ zjistila analýza firmy CRIF.

desetitisíce bývalých aktivních komoušů, kolaborantů a konfidentů ve všech sférách veřejného života a ekonomiky většině trollů tak nevadí jako V. Havel nebo J. Štětina, který je jejich černým svědomím!!!
ZDROJ:
+
ZAJÍMAVÝ DOKUMENT Z ARCHIVU STB:K tématu DOPORUČUJI i MÉ ČLÁNKY:  

„POCHOD PODLÝCH REVOLUCIONÁŘŮ“
https://ferohrabal.blogspot.com/2017/04/pochod-podlych-revolucionaru.html


Socialismus jako cesta do pekel
https://ferohrabal.blogspot.com/2019/01/socialismus-jako-cesta-do-pekel.html

a
„POUČENÍ Z ŘECKÉHO KRIZOVÉHO VÝVOJE“:  http://ferohrabal.blog.cz/1204/pouceni-z-reckeho-krizoveho-vyvoje 

a též FB-Album "Báječná léta pod psa" aneb vzpomínky na socialismus:Komentáře

Populární příspěvky z tohoto blogu

Drtivá porážka Ruska - jediná šance na dosažení míru v Evropě!

Proč nikdo nemá rád Rusko - kromě nácků a rudých švábů

Rusko na cestě k fašismu