Pochod podlých "revolucionářů"
  Pochod podlých "revolucionářů"  


(článek vznikl původně jako reakce na tzv. Holešovskou výzvu a mobilizaci lumpenproletariátu pod vedením Gottwaldových pohrobků, ruské páté kolony a populistických demagogů, transformujících se následně v ANO a SPD)
Jak vidno, Gottwaldovi a Henleinovi pohrobci to nevzdávají ... jakmile vycítí slabost demokracie, znovu vylézají. Bohužel, lidé jsou vesměs nepoučitelní a vždy znovu se nechají obalamutit kdejakým šmejdem s falešnou svatozáří ! Opět mi to evokuje atmosféru v předvečer Vítězného Února  😒 Však na tribunách i v pozadí akcí "občanské neposlušnosti" lze spatřit tytéž či obdobné aktéry!


Zajímavé (a o IQ a morálce dotyčných jedinců vypovídající) je skutečnost, že řada Slováků. kteří mají - nebo by měli mít - hmatatelnou alegorii k ruské expanzi a nárokům na východní Ukrajinu z vlastní historie (soužití s Maďarskem a jeho nároky na slovenské území), stejně jako Češi v případě Sudet a jejich "práva na spojení s  Říší", je podporovateli ruské agrese vůči Ukrajině. 

A pokud se demonstranti proti demokraticky zvolené vládě ohání zároveň s hesly volajícími "po svobodě" i požadavky na vystoupení z NATO a EU a proti podpoře Ukrajiny napadené ruskými fašisty - není třeba příliš spekulovat o tom, kdo stojí v pozadí a jaké jsou hlavní cíle těchto nepokojů!

Fanoušci Putina a podporovatelé ruské agrese Jsou prostě satanisté, kteří milují Putina protože je ztělesněním zla, anebo idioti, kterým psychický defekt nedovolí chápat realitu
Hlupákům, kteří fandí Putinovi jen z hlouposti DOPORUČUJI, Ať se zamyslí nad skutečností, že 
1) ruskou agresi podpořily v OSN jen 4 státy proti 141; 
2) že z Donbasu a východní Ukrajiny uprchlo na západ země  15 milionů obyvatel plus 10 milionů do zahraničí; 
3) jak to že východoukrajinská města s ruskojazyčným obyvatelstvem  - JAKO CHARKOV, IZJUM, ODĚSU, CHERSON, MARIUPOL  atd.  - bojují proti ruské okupaci namísto, aby vítaly ruskou armádu,  
4) jak souzní proklamace o ochraně "bratrského slovanského národa" a "ruskojazyčného obyvatelstva" s nasazením čečenských hrdlořezů a burjatských a jakutských žoldáků, vraždících a znásilňujících ukrajinské civilisty pod ruskou vlajkou ???? 
Koho tedy Rusáci osvobozují? 
Jinak je úsměvné, když ruský diktátor Vladimir Putin, představitel fašistického režimu, označuje ukrajinskou vládu jako „neonacisty“, navzdory faktu, že prezident Zelenskyj se hlásí ke svému židovskému původu a jeho předkové zahynuli při holokaustu a v Rusku působí desítky neonacistických organizací s 80 000 členy.
 Příznačné je, že největšími obdivovateli Číny a Ruska, přesněji čínského a ruského režimu (a kritiky mých článků o ČLR a RF) jsou jedinci slabého ducha (resp. ideoví souputníci těchto totalitních režimů), kteří v Číně či Rusku nikdy nebyli, vesměs třeba Tchajwan nenajdou ani na mapě … a ani netuší, že i náš vývoz do Rumunska předčí českých export do ČLR a čínské investice v ČR jsou zanedbatelné  :) !! K hloupému srovnávání de facto suverénního, demokratického Tchajwanu se separatistickými východoukrajinskými „republikami“ pod patronátem Kremlu nemá ani smysl se vyjadřovat.


Nástup rudo-hnědé koalice působil - aspoň prizmatem naivního stoupence Ovara a Bureše - pomalu jako revoluční vzepětí  lidu. Méně inteligentní, potažmo naivní jedinci si vesměs neuvědomovali, že iniciátoři někdejších Holešovských a jiných pozdně revolučních výzev a protikapitalistických kampaní jsou zlomyslní velkohubí klauni (pokud ne lstiví darebáci), kteří za sebou neměli sami nic, čím by se mohli pochlubit. Ostatně, ono je vždy jednodušší jasnozřivě kritizovat věci fungující (byť nedokonale), než sám něco konkrétního udělat. 

.... A tak se na pozadí kampaně za očistu společnosti na zádech protikorupčních aktivistů dostal k moci prototyp bezcharakterního vykořisťovatele, spekulanta a korupčníka, navíc zatížený udavačskou minulostí, obklopený kamarilou bývalých estébáků a komunistických papalášů ...

                ... a pod národoveckým praporem se vetřeli do parlamentu náckové, někdejší "internacionalisté" a příslušníci ruské páté kolony, slibující, že národ ochrání před bruselským (evropským) diktátem a ztrátou tradičních národních, potažmo křesťanských hodnot.Jak říká Michael Kocáb: "Krysy už jsou zase tady".


== S Michaelem Kocábem o minulosti, která se vrací

Není nic snazšího než naslibovat lidem to, co chce prostý občan slyšet (sliby nic nestojí). Už chybí jen pojmenovat nějakou konkrétní skupinu viníků všech našich problémů - Židy, Američany, živnostníky - což zatím zaznívá jen na internetových "diskuzích", ale možná se dočkáme i pogromů, když už dav lační po krvi. Jakmile se vyskytne ekonomická krize anebo humanitární katastrofy, je to ideální doba pro nové populisty-mesiáše. Zrovna takhle začínali bolševici a fašouni, také je vynesla na podium dějin hospodářská krize a nespokojenost davů slyšících na líbivé, jasné slogany a jednoduchá, "rychlá řešení" (jako zestátnění majetku buržoazie, arizace, "Drang nach Osten" atd.).Smutným paradoxem je, že mnozí z těchto "obránců demokracie"

SE OHÁNÍ SYMBOLY KOMUNISTICKÉHO TERORU

Definice fašismu: "způsob politického jednání vyznačujícího se obsesivními představami o rozkladu společenství a národním potupení; o tom, že se národ stal obětí, resp. je ohrožován individualistickým liberalismem a vlivem cizáků".

Stěžejní ideou fašismu je nahradit zastupitelskou / parlamentní demokracii vládou silného vůdce. Charakteristickým rysem fašisty je, že hledá příčiny všech negativních společenských jevů i vlastního postavení výlučně v působení vnějších sil - spiknutí zahraničních imperialistů, buržoazie, kulaků, svobodných zednářů, illuminátů, Židů ... - a vyřešení všech problémů si slibuje od eliminace viníků, resp. na úkor té či oné společenské či etnické skupiny.

"Programovou návaznost fašismu na levici lze spatřovat hlavně v útocích na velkokapitalistické "plutokraty". Nevím, jaký je podstatný rozdíl mezi fašouny a islamisty.


Není divu, že lůza celého světa tak vzhlíží k Rusku jako k novému Jeruzalému. Vždyť právě v Rusku před 100 lety se poprvé v dějinách lůza zmocnila absolutní vlády nad zbytkem národa - na rozdíl od epizod revoluce francouzské trvale (resp. na celé generace) a navíc dokonce na 1/6 světa – stala se státotvornou složkou, nastolila vládu lumpenproletariátu („diktaturu proletariátu“).

Vítězství lůzy v Rusku bylo tak drtivé (a to i v doslovném smyslu toho slova), že po 70 letech devastace duchovního / intelektuálního potenciálu národa – systematickým vražděním, zastrašováním a vyháněním inteligence a duchovních autorit, ničením kulturního dědictví a masivní ideologickou indoktrinací – pozbyl ruský národ schopnost obrody i prostého soužití se Západem. Nebylo odkud čerpat, k čemu se vrátit, na co navázat – kromě bizarní směsi morbidní stalinistické nostalgie, velkoruského šovinismu a bigotního pravoslaví. Vykořeněné generace bez paměti a morálního / etického ukotvení jsou prostě mankurty postindustriální epochy, pro které je Západ jednoduše jiným, nesrozumitelným, potažmo nepřátelským vesmírem (asi jako pro naše Gottwaldovy pohrobky).


Možná to někoho překvapí, ALE tak, jako kdysi jezdili do Moskvy anarchisté a komunisté (slovy Gottwaldovými) "učit se, jak zakroutit buržujům krky", dnes tam putují z celého světa i náckové, aby absolvovali kurzy, jak rozvrátit EU a NATO, … a ztroskotanci a naivní pitomci typu Monsona, Seagala, Depardieua a Snowdena. Přesně v souladu s Leninovou tézí o "užitečných idiotech".

Viz článek  "MOSKVA – Odvěká Mekka světové reakce"Od této naštvanosti může být krůček k nenávisti - třídní či rasové - jejíž zárodek spí snad v každém měšťákovi. Je směšné po 40 letech zrůdné a nemorální komunistické diktatury (a předtím protektorátu) postavené na zlodějině (státem legalizované i mlčky přehlížené soukromé) a moci lumpenproletariátu, systematicky ničící zásadní atributy morálky a práva, vykřikovat, že "tato vláda a president zničili morálku národa" a pochlebovat tomuto "hrdému a pracovitému národu", který celé generace lezl do prdele bolševikům, udával, kolaboroval a proflákal a rozkradl při budování socialismu někdejší výdobytky kapitalistické 1.republiky (dobrou pověst právního a demokratického státu, postavení ekonomicky silné země, uznávané vědecko-technické velmoci a kulturního centra Evropy).Demonstranti na Václavském náměstí


Nějak organizátorům a jejich stoupencům uniká, že první byli u koryt po listopadu zase titíž soudruzi, co předtím budovali socialismus a velkorysou sociální politiku realizovali nejen na úkor majetku ukradenému zlotřilým kapitalistům (včetně úspor a plodů práce mnoha generací sedláků a malých živnostníků, penzijních fondů, nadací a církví), ale i na úkor budoucích generací (nás a našich dětí). Do vlny privatizace se tak razantně zapojili hlavně ředitelé a náměstci privatizovaných národních podniků, absolventi VÚMLu a funkcionáři KSČ a SSM, různí zasloužilí RSDr. a CSc., veksláci, zelináři, pumpaři a další šmelináři (produkty totalitního systému), prokádrovaní odborníci z bank, ministerstev a tzv. "podniků zahraničního obchodu" (PZO Centrotex, Chemapol, Merkuria, Omnia, Omnipol, Strojexport, Koospol, Kerametal atd.), tedy bolševici narychlo přeškolení na kapitalisty (kteří dost možná formulují i tyhle pamflety jménem lidu, slovník Holešovické výzvy nápadně připomíná články Rudého práva a s. Ransdorfa a spol.) se stali příslovečnými ropuchami na prameni. (I porovnání seznamu oněch "nových kapitalistů" se seznamy spolupracovníků StB stojí za pozornost.)

Dnešní "obrozenci" rádi zapomínají, že onen mravní marasmus a právní bezvědomí v němž se momentálně nacházíme, je jen pokračujícím důsledkem zločinů minulosti a ne pouhým důsledkem nástupu kapitalismu, jak se snaží různí grebeníčkové, sobotkové, paroubkové a levičáci obecně tvrdit. Když naznačují, že korupce a úpadek morálky je přímo spjat s podstatou kapitalistické společnosti, rádi zapomínají, že v severských (a jiných) rovněž kapitalistických státech není dnes korupce a kriminalita zdaleka takovým problémem jako u nás z prostého důvodu: že tam lidi nekradli ani v minulosti a tudíž nekradou ani dnes. A nekradou ne ze strachu, nebo proto, že mají lepší zákony než my, ale proto, že je to prostě ani nenapadne ….
Uvědomíme-li si, že zde celé generace žily ve státě - ČSSR - jehož základy samotné spočívaly na všeobecné legalizované zlodějině (zestátnění soukromého vlastnictví), je ono rozhořčení "lidu", jehož krédem bylo 40 let heslo "Kdo nekrade denně aspoň hodinu, okrádá svoji rodinu", nad zkorumpovaností politiků, jeho představitelů, až tragikomické!


Demonstrace na Václavském náměstí


Je absurdní, dovolávat se na pozadí těchto historických skutečností morálky politiků a byznysmenů, kteří z nich vzešli a reprezentují jen navenek morálku oné většiny, jež vesměs nekradla či nekrade jen ze strachu či nedostatku příležitosti - ve státě, kde slovo taxikář je synonymem zloděje, kde miliony "slušných lidí" uplácely (korumpovaly) za socialismu svou trafikantku (kvůli úzkoprofilovým Spartám) a svého řezníka (kvůli podpultové svíčkové), a ti zase zelináře, řemeslníka, opraváře, učitele, doktora, úředníky … Kde desetitisíce lidí postavily baráky z kradeného či pokoutně sehnaného materiálu, opravovaly auta z podnikového materiálu, krmily svá prasata družstevními brambory, topily v naftových kamnech naftou do služebního vozu, nakupovaly v Tuzexu za bony z černého trhu pocházející od prostitutek a veksláků… Kde statisíce lidí okrádaly - s mottem, že všechno je všech (a tudíž nikoho) - stát simulováním, nezdaněnými kšeftíky a melouchy v pracovní době, flákaly se po schůzích a předstíraly budování socialismu; kde kuchařky okrádaly v jídelnách školní děti a vláčely domů tašky masa; kde číšníci, pumpaři, autoopraváři a zelináři jezdili v mercedesech pořízených z okrádání zákazníků (pokud jsem někoho vynechal, omlouvám se).Stejně tak je absurdní je spojování korupce v rezortu spravedlnosti s prohnilostí kapitalismu, uvědomíme-li si, že až donedávna byli základem naší justice proletářští soudci a prokurátoři, přeškolené dojičky, soustružníci a traktoristi, jejichž jediným kvalifikačním předpokladem byly třídní původ, třídní nenávist a ochota podílet se na korumpování právního systému, jakožto mocenského nástroje k likvidaci nepřátel KSČ, jenž neměl nic společného ani s právem, morálkou ani se spravedlností.

A odtud - z výše uvedených historických skutečností - pramení i dnešní důsledky. Zcela nepochybně mnozí z dnešních křiklounů, volajících po mravní obrodě politické reprezentace a kapitánů průmyslu, jsou někdejšími podílníky na výše uvedených nepravostech, resp. jejich potomky či následovníky …

Během protestů proti Nečasově vládě šlo o pokus demontovat parlamentní systém po vzoru Ruska...
Přenést tento proces do ulic, nastolit zde model jakési "lidové džamahírije", jen proto, že nás zklamalo fungování parlamentní demokracie (kterou jsme si sami zglajchšaltovali), je nesmysl. Na ulicích se dá provádět nátlak, burcovat davová psychóza, dá se tam věšet … ale ne dosáhnout mravní obrody národa - a každý národ má takovou vládu, jakou si zaslouží! Proklamovaný požadavek "přímé demokracie" je jen stupidní ukázkou populistické demagogie, byť hlupáky s nadšením přijímanou. Jejich "přímá demokracie" by mohla fungovat tak nanejvýš v rámci vesnice do 100 číslech popisných (a i tam mnohdy s velkými problémy, když se tak často těžko domluví i sousedi a příbuzní), ale její aplikace na stát je stejnou utopií jako komunistická beztřídní společnost.


Takže pokud někdo chce najít kořeny a příčiny našeho dnešního společenského mravního stavu, měl by se zahledět trochu více do minulosti a možná i do vlastního svědomí (či rodinné kroniky), … neboť jak říká klasik "Z hovna bič neupleteš"!

Když tak jen během jízdy tramvají do centra, anebo při cestě po ČR, koukám, co všechno se už na první pohled změnilo k lepšímu jen za posledních pár let, je mi zároveň smutno při uvědomění, kolik debilů žije mezi námi. Tím nemyslím jen ony imbecily, kteří se realizují vandalským ničením společného majetku - rozbíjením skleněných zastávek MHD, osvětlení, laviček atd. ... Mám tím na mysli i ony zapšklé škarohlídy, nihilistické a zlomyslné provokatéry, kryptokomunisty a obecně onu lůzu, jež se raduje z každého přešlapu, chyby či defektu demokratického systému, s radostí poukazuje na "zlotřilost" kapitalismu a s pokryteckou nostalgií vzpomíná na pohodový "všivot" v "reál-socialismu" (vědomě či z hlouposti zamlčujíce všechny jeho nedostatky, jež ho přivedly až na smetiště dějin).

Namísto toho, aby si tito socani, komančové a hlupáci uvědomili a přiznali, že náš národ si žije objektivně "jako prasata v žitě", že naši životní úroveň a běžný standard komunálních služeb, dopravní a spojové infrastruktury, zdravotnictví, školství, životního prostředí nám může závidět 2/3 obyvatel zeměkoule, včetně oné euroasijské rádobyvelmoci (a to je možná ještě můj odhad příliš optimistický), což si já - poměrně zcestovalý člověk - dnes a denně uvědomuji, jakmile vytáhnu paty za Bospor či gibraltarskou úžinu a mám možnost dennodenně konfrontovat středoevropskou iluzorní představu nouze s bídou opravdovou. (Úmyslně zde ani nezmiňuji rozměr lidských práv, svobody slova a cestování, jelikož to pro onu pakáž nejsou žádné relevantní pojmy).
Doporučuji blog "Brexit a riziko referend v České kotlině": https://ferohrabal.blogspot.com/2018/12/riziko-referend-v-ceske-kotline.html

Naši tzv. "slušní občané-vlastenci" povětšinou nejsou vlastně xenofobové ani rasisté. Oni jen nesnáší muslimy … a vesměs ani katolíky, Židy, zednáře, havlisty, kapitalisty, Američany, Němce, Aziaty, Afričany .. a pak ještě všechny, co jsou příliš zazobaní anebo prostě "moc chytří" … typický "slušný občan" kdysi stejně vehementně horlil proti "máničkám" a trampům, a poškleboval se ze svého embéčka ubohým stopařům u silnice, jako dnes v ulicích brání "evropské hodnoty" bok po boku se skiny, stalinisty, putlerovci a anarchisty.

Smutným paradoxem je, že mnozí z těchto "obránců demokracie"

SE OHÁNÍ SYMBOLY KOMUNISTICKÉHO TERORU

Absurdní je, že mnozí z těchto dnešních "obránců demokracie" kydají špínu na Havla, bez něhož (a lidí kolem něj) by dnes neběhali s transparenty po ulicích ani 10 minut (o diskuzích na internetu nemluvě).

Ostatně, myslím, že většina těch, kdož dnes vykřikují "Přestaňme už strašit s komunisty a svalovat na ně vinu za všemožné problémy", dodnes kdesi v prádelníku (doslova či obrazně) schovává stranickou legitimaci nebo uniformu LM, resp. patří mezi "slušné občany" kolaborující svého času s komunistickým režimem oplátkou za přimhouřené oči nad svými zlodějinami a flákačstvím.

Bývalí komunisté a jejich poskoci (otevření či latentní kolaboranti) povykující o zlotřilém kapitalismu pláčou na nesprávném hrobě. Měli by si zalistovat v registrech StB a seznamech komunistické nomenklatury, aby si ujasnili, kdo jsou oni „kapitalističtí upíři“ – kdo má vlastně největší podíl na rozkradení někdejšího státního majetku a kdo se nejvíc obohatil na privatizaci.


Komouši nejsou, bohužel (na rozdíl od klasiků marx-leninismu), "v propadlišti dějin", nýbrž ve správních radách bank a koncernů!

Stejně jako A. BABIŠ, figuruje v seznamu bývalé StB jako agent třeba i Ladislav REHÁK - spoluzakladatel největšího slovenského mobilního operátora Orange Slovensko.  Babišův právník a předseda dozorčí rady Agrofertu  JUDr. Libor ŠIROKÝ byl dokonce pracovníkem StB (X. správy, boj s vnitřním nepřítelem) a spolupracovníkem V. správy  KGB. (Mezi Babišovy další estébácké kumpány patří bývalý špion komunistické rozvědky Jozef Kubů [někdejší zástupce náčelníka 37. odboru StB ) a jeho podřízený  Pavol Dobiaš, JUDr. Radmila Kleslová, bývalá důstojnice I. správy STB – rozvědky, a zejména vedoucí právník Agrofertu RSDr. JUDr. Alexej Bílek (dříve pracovník Vysoké školy politické ÚV KSČ a posléze jeden z tvůrců ekonomického zázemí polistopadové KSČ; otec Alexeje Bílka je Vilibald Bílek - registrován StB, č. svazku 5687 a 31876, krycí jméno Richter a Villi; matka Alexeje Bílka Hermína Bílková - krycí jméno Mona, č. svazku 688318). Zbytek představenstva Agrofertu tvoří bývalí agenti StB: František Janů (krycí jméno Fišer, č. svazku 35389); Roman Karlubík (krycí jméno Janovic, č. svazku 38838); Ivan Souček, dosazený Babišem do firem MERO a ČEPRO (krycí jméno Suk, č. svazku 45086) a Vladimír Zoul, Babišem dosazen do Státní tiskárny cenin (agent VKR pod číslem 147110), resp. potomci spolupracovníků StB, jako třeba Jan Kadaník (otec Jiří Kadaník, krycí jména Emil, Jirka a Zástupce). Spolupracovníky StB byli i rodiče Adriany Krnáčové (otec Jan Gutleber - agent StB, svazek T1577) či otec ministra Richarda Brabce (Richard Brabec st. - krycí jméno Soukup, č. svazku 651836). Mimochodem jako spolupracovník StB byl evidován i bratr Andreje Babiše, Alexander Babiš (krycí jméno Miki). Není divu, že tahle partička si rozumí s komanči (experty na transformace majetku i brainwashing) a bude bojovat za svého šéfa do roztrhání těla.


Více již v mém blogu 
"Balada o banditovi Burešovi": Přítelem a poradcem Jaroslava HAŠČÁKA - spolumajitele skupiny Penta, jenž vystudoval Moskevský státní institut mezinárodních vztahů - je někdejší šéf StB generál Alojz LORENC.
Miliardář Jozef TKÁČ je prověřený komunistický kádr, jenž v 80. letech působil ve Státní bance ČSSR.
Miliardář Petr KELLNER pracoval v 80. letech jako referent v podniku zahraničního obchodu Strojimport Praha, jenž zaměstnával výlučně prověřené loajální občany. Provozní kapitál na rozjezd byznysu mu poskytli z prostředků státního podniku vysocí komunističtí funkcionáři a top manageři n.p. SkloUnion Teplice - Štěpán POPOVIČ (člen ÚV KSČ a elitní agent StB) a Jaroslav PŘEROST, za což se stali členy představenstva PPF. Jeho spolupracovníkem při privatizaci České pojišťovny byl Ivan Kočárník (do r. 1990 člen KSČ). Takto bychom mohli identifikovat bývalé komunisty a jejich chapadla napříč celou ekonomikou.
V pozadí nechvalně známých Harvardských fondů stál Boris VOSTRÝ, bývalý zástupce náčelníka 6. správy StB, absolvent VUMLu a kurzu KGB v Moskvě. Jeho kolega z StB – kdysi příslušník Hlavní správa rozvědky StB, dnes miliardář - Juraj ŠIROKÝ stál v čele slovenské větve harvardských fondů …. zrovna tak figuruje bývalý komunistický prokurátor Josef MONSPORT v kauze tzv. Panamských papírů…
Jen bývalí důstojníci StB působí ve statutárních a kontrolních orgánech nebo mají přímý majetkový podíl ve 1742 společnostech (a kolik konfidentů, milicionářů, komunistických funkcionářů a jejich rodinných příslušníků se po Listopadu přetransformovalo na kapitalisty a přiživilo se na privatizaci, nelze ani přibližně spočítat).
V kategorii „nejbohatších“ ex-důstojníků vládnou ti z I. správy. „Dohromady 229 osob z bývalé rozvědky má v současné chvíli majetkový podíl alespoň v jedné společnosti. Z toho 40 osob vložilo alespoň do jedné společnosti vklad ve výši 500 000 korun a více,“ zjistila analýza firmy CRIF.

desetitisíce bývalých aktivních komoušů, kolaborantů a konfidentů ve všech sférách veřejného života a ekonomiky většině trollů tak nevadí jako V. Havel nebo J. Štětina, který je jejich černým svědomím!!!

ZDROJ:

+
ZAJÍMAVÝ DOKUMENT Z ARCHIVU STB:


Pro zapomnětlivé (a mladé "revolucionáře-rentiéry" s Che Guevarou na tričku) DOPORUČUJI  též FB-Album "Báječná léta pod psa" aneb vzpomínky na socialismus:

 

Bohužel z řad anonymních potkanů, zlých asociálů, antiamerikanistů a zlomyslných nihilistů, přeškolených bolševiků a latentních nácků, rasistů a antisemitů, kteří se (zatím) presentují jen ústně na internetu, maximálně s transparenty na mítincích, se vždy v historii následně rekrutovali oni aktivní účastníci a organizátoři pogromů, genocid a lynčování (kápové i sonderkommandéři, černosotněnci i rytíři Ku-Klux-Klanu, černokošiláči i revoluční gardisté, SA-mani i lidoví milicionáři) .


k připomenutí doporučuji ještě třeba:

Pro mnohé z našich "antiislamistů" a rádoby "obránců evropských (či dokonce křesťanských) tradic", je i současná imigrační krize jenom pouhou vítanou záminkou k ventilování nahromaděné zloby, vrozené xenofobie, frustrující zakomplexovanosti a hlouposti. Ať již se označují jakkoliv a ohání jakýmikoliv hesly, podstatou je jejich malá fašounská, xenofobní, nenávistná dušička, která hledá, jak se realizovat.

Zajímavé totiž je, že ti samí lidé, kteří nejvíce brojí proti imigraci, zároveň odmítají (a vždy odmítali) i jakýkoliv mezinárodní zásah v domovských zemích imigrantů, jenž by imigraci zastavil (protestovali jak proti zahraničním vojenským misím - akcím proti teroristickým uskupením a jejich patronům -, tak proti financování humanitární pomoci přímo v krizových oblastech).

Právě ti levicoví intelektuálové a pokrytečtí populisté, kteří dnes vystupují ve jménu záchrany Evropy před afro-musulmanskou invazí, NESOU NEJVĚTŠÍ ZODPOVĚDNOST ZA SOUČASNOU DEMOGRAFICKOU KATASTROFU, jelikož odmítali a sabotovali všechna řešení, která by katastrofě zabránila anebo ji omezila. Tak, jako odmítali i zásah Západu v Afghánistánu, ignorujíce fakt, že v opačném případě hrozilo, že islamistická epidemie zachvátí nejen celou Střední Asii a Pákistán, ale přelije se i do okrajových oblastí Evropy, případně přeroste v globální katastrofu, pokud se islamisté zmocní pakistánského nukleárního arsenálu (přitom z pohledu mezinárodního práva byla intervence v Afghánistánu jak legitimní, tak i legální (výcvikové tábory se v Afghánistánu opravdu našly, o charakteru organizace Al-Káida nebylo pochyb a celé tažení bylo posvěceno rezolucí číslo 1386, Rady bezpečnosti OSN, která dala svolení k použití všech nezbytných prostředků).)
Je tedy nabíledni, že těmto "pacifistům" a "ochráncům evropských tradic" o žádné řešení nejde (resp. žádné neznají) ... a řídí se jen heslem zapšklých zlomyslných a závistivých ex-bolševiků a zakomplexovaných chudáků = "čím hůř, tím líp". Jakoby frustrovaným nýmandům neštěstí ostatních přinášelo radostný pocit, že někdo je na tom ještě hůř, a sílu vyrovnat se s vlastní bezvýznamností a zbytečností. Připomíná mi to slova básníka "Nebýt vaše srdce naplněna zlobou, zela by prázdnotou"!
Politici jednali populisticky v tom smyslu, že namísto včasných účinných opatření jen žvanili --- dobře víme, jak by u nás dopadlo asi referendum, kdyby se před rokem (možná i nyní) zeptali občanů (beranů) zda souhlasí s vysláním armády anebo několika stovek milionů do Afriky za účelem zabránění exodu!! Naši levičáčtí berani jsou VŽDYCKY PROTI VŠEMU A POLITICI SE JIM PŘIZPŮSOBUJÍ, aby je hlupáci volili

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

n.b.

To se holt dělá revoluce, když člověk riskuje nanejvýš rýmu anebo pár facek od buržoazního elementa. Když jsem za mlada "podvracel republiku" (§98 Tr.zák.), jak komouši označovali odpor vůči jejich režimu, bojovníci proti totalitě se dali spočítat na prstech (i Chartu nás podepsalo jen 2 000, zlomek oproti signatářům tzv. "Anticharty" a petic "rozhořčených občanů, dělníků...") a na opravdovou "revoluční" činnost nás bylo ještě míň. Bylo to o hubu, jelikož nikdo netušil, že za pár let režim padne. Prostě se to nevyplatilo a tak nás nebylo snad ani procento populace.

Dnes jsou všichni ti, co kdysi mašírovali s mávátky a rudými transparenty, podepisovali závazky a tvořili pevnou hráz socialismu (resp. jejich děti a následovníci), zas velkými bojovníky za práva proletariátu a rovnost (jež je kdejakému flákači synonymem spravedlnosti). Po každé revoluci bývají holt náměstí plná pozdních (tajnosnubných) revolucionářů, kteří mnohdy ještě stačí na schodech politické scény předběhnout i ty, kteří revoluci provedli...

Demokracií "holešovští" myslí jakýsi pochybný "socialismus s lidskou tváří" (tj. socialistické soc. jistoty a kapitalistické výhody - volnost cestování, plné obchody), šíří demagogické řeči o bídě (kterou nikdy nepoznali, pokud nevytáhli paty z ČR) a zlomyslně si libují - "čím hůř, tím líp" (jen, aby už ta poslední bitva konečně vzplála).Pominu-li skutečnost, že pravděpodobně i většina organizátorů akcí za svržení parlamentní demokracie má sama máslo na hlavě (ve smysle výše uvedeného článku), pak nutno podotknout, že tito "Holešovští" - pokud by jim vskutku šlo o očistu společnosti - měli raději už na jaře 90.roku demonstrovat a prosadit ZÁKAZ KSČ a očistu veřejného života OD KOMUNISTŮ, aby někdejším členům zločinecké KSČ, Lidových milic a SČSP, pracovníkům a agentům StB a funkcionářům ROH, NF i SSM bylo znemožněno účastnit se privatizace kdysi už jednou ukradeného státního majetku a působení ve státní správě, justici, armádě, bezpečnosti, místní samosprávě i v parlamentu ... a ne teď povykovat po náměstích!
Kolik nenávisti ke kořenům naší státnosti a kultury je nakydáno na internetových "diskuzích" a různých rádoby "patriotických" portálech! Zde již nejde ani o politiku. ČESKO je totiž odjakživa součástí Západu - a pokud se tu někomu nelíbí a západní hodnoty, kapitalismus a demokracie (symbolizované institucemi jako EU, NATO, OBSE apod.) se mu příčí, nic ho tu nedrží. Ani nebudou muset přelézat ostnaté dráty a riskovat kriminál, jako kdysi my, na útěku z komunistického ráje…

Na očekávaný protivýpad, ať vypadneme my - "havloidi", "pravdoláskaři" a - mohu reagovat jen úsměvem.

Nevím, proč by se měli někam stěhovat lidi, kteří cítí sounáležitost k Západu - ČESKO je odjakživa součástí Západu (již od doby formování "Západních Slovanů" před 1000 lety!, jak jsme se učili ve škole) - vypadnout by měli tudíž obdivovatelé Východu, když se jim u nás na Západě nelíbí!
My, kdož se k západním kulturním a duchovním tradicím hlásíme, jsme tu doma a nemáme žádný důvod se přizpůsobovat cizokrajným, orientálním ideologiím, ať již stalinismu, neobolševismu či islámu. Vypadnout by měli obdivovatelé Východu, když se jim u nás na Západě nelíbí! Letenka do beztřídního proletářského ráje - KLDR - stojí pár šupů. Do Ruska to mají, co by kamenem dohodil a lístek na vlak do Moskvy lze pořídit i ze sociální podpory.

Smutným paradoxem ovšem je, že drtivá většina "protizápadních" a "proruských" aktivistů či internetových trollů není ani tak obdivovateli Ruska (o jehož kultuře, literatuře, duchovních tradicích a umění nemají vesměs ani páru), jako spíše putlerovského totalitárního a autokratického režimu, politiky síly a ruského imperialismu. Příznačným jevem, varovným mementem je skutečnost, že většina oněch virtuálních "diskutérů" na internetových fórech, jedním dechem vykřikuje hesla o "kyjevské juntě" a "fašistické Ukrajině" a zároveň se vyznačuje nenávistí k Americe a více či méně nepokrytým rasismem a antisemitismem a obdivem antidemokratických praktik ruské junty, jež jsou typickými fenomény fašistického světonázoru. Tento fakt můžeme tedy parafrázovat jako když FAŠISTA KŘIČÍ CHYŤTE FAŠISTU!p.s.
Zarážející ovšem je, že - zatímco z Ruska utíká kdo může - do onoho kapitalistického pekla za oceánem se už 200 let touží dostat miliony lidí z celého světa, ačkoliv soudruzi nás už několik generací ujišťují o tom, že "poslední bitva vzplála" a zahnívající americká demokracie co nevidět podlehne katastrofě ... ale dolar dále sílí, americké akcie dále stoupají... a statisíce lidí z celého světa se každoročně pokouší do USA dostat všemi možnými způsoby (po zemi, přes zátarasy, podzemními tunely, na nafukovačkách...), zatímco ze země "kde dnes bývalo zítra" prchá kdo může.

Stoupající EMIGRACE z RUSKA / statistiky hovoří také jasně:

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

DOPORUČUJI TAKÉ:


+
Moje ALBUM "Historie komunismu a fasismu v obrazech" na FB:

(Uvitam sdilení odkazu na Vasem FB-profilu / Webu!)
EXTERNÍ ODKAZY:
http://zpravy.idnes.cz/komentar-holesovska-vyzva-je-horsi-nez-vlada-fnu-/domaci.aspx?c=A120320_1751046_domaci_kot
http://zpravy.idnes.cz/protivladni-protest-se-rozstepil-jeden-lidr-se-distancuje-od-druheho-1kc-/domaci.aspx?c=A120317_133926_domaci_jw
http://zpravy.idnes.cz/holesovska-vyzva-zada-demici-vlady-due-/domaci.aspx?c=A120316_121800_domaci_jj
http://zpravy.idnes.cz/glosa-svrhneme-vsechny-a-bude-lip-do-haje-co-to-bylo-fwh-/domaci.aspx?c=A120317_155715_domaci_jw
http://virtually.cz/journal/?q=node/4993


Dodatek z 2/2/ 2019:

Současné řádění "Žlutých vest" ve Francii (a promenování s. Foldýna ve žluté vestě po sněmovně) mne jen  utvrzuje v původních názorech a potvrzuje aktuálnost výše uvedeného článku!


Přiznám, že osobně mám k žluťáskům averzi i kvůli tomu, že největší křiklouni z nich mají aspoň třikrát vyšší příjem, než je můj starobní důchod (i s trapným příplatkem za odboj vůči opravdové tyranii) a nezřídka dávají najevo sympatie právě k ideologii, v jejímž jméně jsem strávil několik let v base a většinu života v reál-socialistickém lágru, kde se mi ani nesnilo o životě, který si žijou oni.

ALE Hlavně mám však obavy, aby za Žlutými vestami nebyli ti samí soudruzi, jako onehdy za Rudými brigádami a Černým zářím (i za různými "mezinárodními svazy a federacemi" studentstva, míru, žen atd., sídlícími v Praze či Moskvě)!
Organizátoři žlutého teroru nejsou žádní rozhořčení občané. Rudé prapory se srpem a kladivem (stejně jako ty rudo-černé) v rukou některých "aktivistů" mnohé naznačují…
Tohle již není projev lidové nespokojenosti s politikou vlády, nýbrž další z organizovaných pokusů rozbít "prohnilou kapitalistickou společnost" a obrodit ji stylem a la Venezuela. Bude zajímavé zjistit, kdo se se skrývá v pozadí této guerilly. Možná tytéž síly, které byly v pozadí všech těch "mírových hnutí" a levičáckých organizací (ale i teroristických brigád – AD, BR, FRA, GRAPO, PFLP, PL, N17 atd.) řádících v západní Evropě v 60. a 70. letech! Normální občan se nevypraví demolovat policejní radary, lámat mýtné brány, rozbíjet výklady a podpalovat auta Molotovovými koktejly jen proto, že se mu nelíbí ekonomické reformy.

Za pozornost stojí již skutečnost, že řada protagonistů tohoto hnutí (jmenovitě Éric Drouet a Maxime Nicolle nebo fašista Hervé Ryssen, odsouzený za popírání holokaustu,) patří k ultrapravicovým organizacím, resp. jde o dobrodruhy účastnící se bojů na Donbasu po boku ruských žoldáků a proruských separatistů (jako Victor Lenta, Sergej Munier a Mickaël Takahaši), a během těchto "sociálních bouří" došlo – kromě vyloženého vandalismu a rabování – jak k projevům antisemitismu, tak k šíření anarcho-komunistické propagandy.


(viz třeba článek "V ŘADÁCH FRANCOUZSKÝCH ŽLUTÝCH VEST SLOUŽÍ BOJOVNÍCI Z DONBASU": https://www.respekt.cz/politika/v-radach-zlutych-vest-slouzi-bojovnici-z-donbasu )


Victor Lenta mezi žlutými vestami, Champs-Elysees • Autor: AFP, ProfimediaStačí ostatně sledovat, jak se zalykají radostí nad nepokoji kremloboti a redaktoři ruských režimních médií, která jinak přehlíží brutální zásahy OMONů vůči sebemenší skupince mírumilovných demonstrantů s transparentem, hladovým důchodcům nebo staříkům protestujícím proti drastickému prodloužení odchodu do penze.
Ani by mne nepřekvapilo, kdyby v pozadí "lidové vzpoury" stáli titíž manipulátoři, jako v pozadí našich sdružení bojovníků proti EU a NATO (DSSS Tomáše Vandase, spolku Hej, Občané! Žarka Jovanoviče, Národní demokracie Adama Bartoše atd.)

 – viz  článek  "MOSKVA – Odvěká Mekka světové reakce"

Zájemcům o život reálného současného Ruska doporučuji  třeba  kihy z mé sibiřské série cestopisů
- CESTA NA TAJMYR aneb "Po Jeniseji k Severnímu ledovému oceánu - krajem šamanů, starověrců, komunistických lágrů a morbidní postsovětské nostalgie" (doplněným stovkami barevných fotografií)
- který se pokouší oslovit nejen milovníky cestování a cestopisů, ale i lidi zajímající se o reálné autentické Rusko (potažmo Sibiř a Arktidu) a historii vztahů Rusko v. Západ, jakož i naivní a pomýlené "rusofily" čerpající své informace o "zemi, kde dnes znamená včera", výlučně ze Sputniku a proruských webů či bulvárních / dezinformačních médií.


Pokud máte zájem o můj 
sociálně-antropologicko-politologický cestopis,
rodící se pod pracovním názvem

"Napříč zemí, kde dnes znamená včera",

ze kterého tu a tam v internetových diskuzích průběžně přetiskuji úryvky,
stačí, když se přidáte do některé z mých níže uvedených skupin na Facebooku,
kde bude následně určitě uveřejněno avízo, takže vydání 1. svazku knihy nepropásnete:

Knihy - ABRAXAS / CAD Press

Ferův ARCHIV (mé názory, inspirace a odkazy na zajímavé informační zdroje)


‼️‼️ TENTO PRVNÍ SVAZEK TRILOGIE OBSAHUJE MJ. I "STRUČNÝ EKSKURZ"

(c. 70 stran)

DO DĚJIN UKRAJINY A HISTORIE RUSKO-UKRAJINSKÝCH VZTAHŮ ! ‼️‼️
Připravujeme také  nové vydání níže uvedeného titulu

ANOTACE: „Cestopis o Rusku, a jmenovitě hlavně o Sibiři a Arktidě, z pera renomovaného českého cestovatele, jenž zná Rusko zřejmě lépe, než 90% Rusů, jelikož ho během posledních 10 let projel křížem krážem. Nejen od Petrohradu po Vladivostok, ale též od Murmansku po Magadan, od Čečenska po Čukotku a od Altaje po Jamal a Tajmyr, a navštívil de facto všechny oblasti a republiky Ruské federace, vyhýbajíc se vesměs turistickým destinacím, ale navštívil mnohá posvátná místa, polární stanice, pozůstatky stalinských lágrů i pozoruhodné přírodní scenérie. Pomáhal vakcinovat soby jamalským pastevcům, účastnil se lovu kalmárů v Japonském moři a sobů na Čukotce, lovil jesetery na Leně a kambaly na Kolymě,  zúčastnil se šamanských obřadů na Altaji, v Jakutsku, Tuvě a Burjatsku, splavil mohutné a divoké sibiřské řeky - Jenisej, Irtyš, Lenu, Kolymu, Angaru a Podkamennou Tunguzsku...
Díky tříletému pobytu uvnitř nejrůznějších místních etnických a sociálních komunit měl možnost seznámit se zdejšími poměry – každodenním životem a názory obyčejných lidí – komplexněji, než se to podaří mnohému "domorodci", žijícímu ve vzdálené metropoli, nebo zahraničnímu "expertovi", mnohdy navíc závislému na službách tlumočníka, během několikatýdenní expedice.
Cestujíc po Rusku dálkovými vlaky, maršrutkami a náklaďáky, občas pásovými transportéry, na palubě vrtulníku, nákladní lodi či tankeru, setkává se během svých cest s intelektuály i dělníky a řemeslníky, ministry i pastevci, vědci i šamany, rektory universit i venkovskými učiteli, žurnalisty, byznysmeny i politiky, s polárníky, piloty vrtulníků i šoféry náklaďáků; s lodníky, námořníky i rybáři. Diskutuje při šálku čaje či sklence vodky s místními umělci, spisovateli, válečnými veterány, lovci a zlatokopy, studenty i penzisty, buddhistickými mnichy, muslimskými imámy i židovskými rabíny, pravoslavnými popy i katolickými misionáři, s etnografy i příslušníky nesčetných původních etnik, aby své poznatky a zážitky následně prezentoval ve svých cestopisech, doplňujíc je vlastními úvahami.
Kniha je navíc doplněná zhruba 750 jedinečnými barevnými fotografiemi.“


„Nový cestopis F.R. Hrabala-Krondaka CESTA NA TAJMYR není jenom poutavou zprávou o současném životě na Sibiři, v oblasti povodí řeky Jeniseje a za polárním kruhem, ale podává ucelený a propracovaný obraz současného Ruska v širokých souvislostech.

Autor zachycuje nejen historii míst, která navštívil, ale zajímají jej veškeré náboženské, kulturní, etnografické, ekonomické i politické souvislosti s nimi spojené. Jeho vyhraněný a nemilosrdně kritický pohled na iluze a mýty o roli Ruska v dějinách a v současnosti, kterým podléhají i vzdělané vrstvy ruské společnosti, je podložen faktickými znalostmi a osobní zkušeností.

Kniha pana Hrabala-Krondaka je výrazným a důležitým příspěvkem do diskuse o našem vztahu k Rusku a o vztahu Ruska k nám. Měla by se proto stát povinnou četbou pro české a slovenské politiky, zejména ty nejvyšší.“

Daniel KROUPA, odborný asistent Katedry politologie a filozofie FF UJEP

--------------

Je to opravdu daleko, daleko více než jen cestopis.

Mohu napsat jen jedno… Doporučuji…. Doporučuji… Doporučuji!

Václav MARHOUL, Filmový režisér

---------------------

Poutavý cestopis Fr. Hrabala-Krondaka není pouhým cestopisem, nýbrž cenným svědectvím o současném Rusku, doplněným mnohými sondami do ruské politické a kulturní historie. Zvláště cenné jsou poukazy na neuralgické body česko-ruské historie, úlohu Československých legií, osud Podkarpatské Rusi či srpnovou okupace roku 1968, dodnes zkreslovanou ruskými médii.

Mons. prof. PhDr. Tomáš HALÍK, Th.D., teolog, sociolog a filozof; prezident České křesťanské akademie a viceprezident mezinárodní vědecké rady – Council for Research in Values and Philosophy

***********************
Objednáte-li si knihu přes eshop CadPress:
resp. přimou linku
 , jednak ušetříte zhruba 10% z běžné MO / pultové ceny v knihkupectvích,

Jednak zároveň podpoříte autora/vydavatele, který by jinak – při prodeji prostřednictvím VO distribuce – dostal pouze 1/3 z prodejní ceny!


Když vidím tu záplavu zvratků co tady blijou hysteričtí anonymní kremloboti a proruští nýmandi neschopní argumentace ... utvrzuje mě to jen v přesvědčení, že moje práce má smysl. Moje fakta a osobní poznatky samozřejmě zvedají lůze žluč ... asi každý chápe, proč jim neodpovídám na jejich výkřiky, pravda je irituje a tak tyto odpovědi okamžitě mažou. Ti, kdo opravdu stojí o pravdu, resp. odpovědi na své otázky, najdou je na mém blogu, resp. v mých knížkách (odkazy viz linky uvedené výše v anotaci k rozhovoru - "ZOBRAZIT VÍCE"   :) .... pro rusofilní svoloč je škoda času a energie, všechno dávno lépe znají - z internetu, od Ficka, Kotleby a Sputniku , NESTOJÍ O ŽÁDNOU POLEMIKU, JENOM PROVOKUJÍ

 

DOPORUČUJI také další MÉ ČLÁNKY které jsou samozřejmě jen podnětem k zamyšlení, stejně jako tam uvedené nepřeberné množství komentářů, včetně linků na další zdroje informací, statistik a reportáží nejen našich odborníků, ale i západních i ruských - které ovšem virtuální provokatéry nezajímají, resp. jim ani nerozumí neznaje pořádně ani rodný jazyk ):

"Nové Rusko" -- podfuk nebo iluze?": 

http://ferohrabal.blogspot.sk/2017/04/nove-rusko-podfuk-nebo-iluze.html  


RUSKÁ OPRIČNICKÁ DEMOKRATURA V PRAXI:

RUSKO - POSLEDNÍ KOLONIÁLNÍ MOCNOST
 
NA KRYMU NEŠLO jen O UKRAJINU:

a


Komentáře

ferohrabal píše…
Michael Kocáb: “Komunisté se nám znovu snaží poroučet. Byla chyba je neprohlásit za zločineckou organizaci. Zeman je patolízal, tíhne k autoritativním režimům…”:
https://xtv.cz/archiv/michael-kocab-komuniste-se-nam-znovu-snazi-poroucet-byla-chyba-je-neprohlasit-za-zlocineckou-organizaci-zeman-je-patolizal-tihne-k-autoritativnim-rezimum

ferohrabal píše…
Není divu. Neschopní nýmandi a frustrovaní ztroskotanci mají vždy tendenci jednak svalovat svůj osud na vyšší síli či třídní nepřátele, potažmo spiknutí (Židy, buržuje, illumináty, zednáře, Američany, sluníčkáře), jednak urážet, zesměšňovat a zpochybňovat jedince schopné a úspěšné. Kdo sám nic nezná a nedokázal nic pozitivního, prezentuje se aspoň negativně; kdo sám nic neumí a nevytvořil, vymezuje se vůči tomu, co vytvořili jiní .... ať již plive na skutečné osobnosti a kálí na jejich hroby, anebo čmárá po fasádách a roztlouká čekárny MHD :)

Však i voliči Bureše, Ovara a Pitomia (a vesměs zároveň i stoupenci Czexitu, odpůrci EU/NATO, pobratimové ševce Bilaka a obdivovatelé Putinova kleptokratického režimu) se nepochybně rekrutují z řad těchto uživatelů internetu používajících hesla jako "12345" nebo vlastní křestní jméno (Podle České bankovní asociace používá slabé heslo přes 50% klientů); kteří zároveň náleží do kategorie finančně negramotných (kam spadá 55% tohoto národa již podle počtu osobních bankrotů a procenta zadlužených domácností), takže pak není divu, že zde uspěje, kdejaký magor, který vyleze na tribunu s líbivými slogany a umí souznít se spodními x-miliony.

To není nic nového. Tragédií ovšem je, když se představitelé lůzy (anebo lůze se podbízející darebáci) stanou reprezentanty státu a začnou k obrazu svému deformovat shora celou společnost... pak se hulvátství, oportunismus, xenofobie potažmo ideologie nenávisti stává společenskou normou.
Řadový občan, který nezná nic o historii, nechápe geopolitické souvislosti a není schopen spočítat si ani vlastní čistou mzdu / daňové zatížení, podíl na HDP či posoudit rizika různých typů finančních produktů, reaguje prostě emotivně a na rozdíl od jedinců vzdělaných/zasvěcených, je vždy připraven rozhodovat o zásadních ekonomických a geopolitických otázkách na základě mediálního brainwashingu a sugesce ze strany politických šarlatánů.

Proto i dnes "vstávají noví bojovníci", satanisté a dementi s portrétem vraha Che Guevary na tričku. Proto dnes vítězí na politické scéně Babiš (jen poněkud sofistikovanější klon Bilaka a Jakeše) a podobné kreatury. Protože ztělesňuje idol prostého Čecháčka = vychcánka, jenž za každého režimu dokáže prokličkovat a nakřečkovat, za pár zlatek zaprodat duši bolševikovi i gestapu a ve vhodnou chvíli - v závěru revoluce či těsně po ní - se objevit na barikádách (jako revoluční gardista, májový partyzán či rychlokvašený demokrat). Šmejd a křivák má pro šmejda a křiváka pochopení. Vrána vráně oči nevyklove.

Více již v mém blogu "Balada o banditovi Burešovi": https://ferohrabal.blogspot.com/2018/12/balada-o-banditovi-buresovi.html

REAGOVAT NENÍ TŘEBA, odpovídat již nebudu, jelikož své názory a odpovědi na předpokládané argumenty jsem dávno vyjádřil na blogu
POCHOD PODLÝCH "REVOLUCIONÁŘŮ":
http://ferohrabal.blogspot.co.id/2017/04/pochod-podlych-revolucionaru.html
honzadeer píše…
nazdar čuráku, demente idiote a nevím čím vším jsi ještě nazval pisatele! To jak se vyjadřuješ vypovídá o tvé inteligenci. Vem se s Kocábem Kalouskem a vám podobnými za ruce
a skočte do Macochy tam je protakovej sajrajt místa dost
a vemte s sebou i Kubíčka! Jenom pro Boha dejte pozor, ať neznečistíte životní prostředí!
ferohrabal píše…
Komunisté jsou teroristická a zločinecká organizace. Měli jsme je zakázat
Jako obrovskou chybu vidí místopředseda TOP 09 Tomáš Czernin fakt, že po roce 1989 nebyla zakázána komunistická strana. Kdyby se tak stalo, nejspíš bychom dnes vůbec neřešili zdaněních církevních restitucí, což politik vnímá jako velkou lumpárnu. Není sám, kdo věří, že Ústavní soud požadavek smete ze stolu a vše je jen taneček a exhibice KSČM.

https://www.ctidoma.cz/politika/2019-02-12-komuniste-jsou-teroristicka-zlocinecka-organizace-meli-jsme-je-zakazat-47582
ferohrabal píše…
Děkuji za prezentaci úrovně mých odpůrců - jsem rád, že takováto verbež není se mnou na jedné straně barikády, to by byla má osobní tragedie. A zároveň tu máme zářný příklad neschopnosti vypořádat se s fakty, které - zdá se - opravdu lůzu vytáčí. :)
ferohrabal píše…
https://www.respekt.cz/respekt-pravo/kdyz-komuniste-opet-mluvi-do-cirkevnich-restituci
Anonymní píše…
Česko má nejmenší rozdíly v příjmu bohatých a chudých v EU. Platy jsou tu ale celkově nižší.

V Česku panují nejnižší příjmové rozdíly ze zemí Evropské unie. Příjem pětiny nejbohatších je tu 3,4krát vyšší než příjem pětiny nejchudších, zatímco v osmadvacítce dosahuje průměrný rozdíl pětinásobku. Česko je také státem s nejnižší mírou chudoby a sociálního vyloučení, které hrozí zhruba 12 procentům obyvatel. V Unii se to týká průměrně 22 procent lidí. Vyplývá to z aktuálních zpráv Evropské komise o situaci v členských státech a z údajů Eurostatu. Výše mediánu nominálních příjmů v Česku však dosahuje jen necelé poloviny průměru evropské osmadvacítky.
https://ct24.ceskatelevize.cz/ekonomika/2748620-cesko-ma-nejnizsi-rozdily-v-prijmu-bohatych-a-chudych-v-eu-platy-jsou-tu-ale

ctidoma.cz píše…
Ovarova revoluce: "Smutný život lidské trosky," písničkář Hutka plní prezidentovy sny
"Opilec teď v sídle králů, dělá z lidí stádo volů," těmito slovy se Jaroslav Hutka po nějaké době vrací s další protestní písní proti Miloši Zemanovi. Prezident znovu posunul hranice slušnosti o nějaký kousek dál. Plní si tak jeden velký sen. Na ovar se nezapomíná, po jeho prezidentování zůstane nesmazatelná stopa tak, jak si vždy přál.

https://www.ctidoma.cz/politika/2018-10-30-ovarova-revoluce-smutny-zivot-lidske-trosky-pisnickar-hutka-plni-prezidentovy
ferohrabal píše…
Jiří Padevět: Komunismus otevřel dveře podprůměrnosti. Národ přišel o elity.
https://www.ctidoma.cz/osobnosti/2019-03-08-jiri-padevet-komunismus-otevrel-dvere-podprumernosti-narod-prisel-o-elity-48196
Jura píše…
Tak je to dobrý. Vládnou nám komunisti, válka nebude, jdu na zahradu.
Anonymní píše…
Porovnání cen za socialismu vs. dnes.
https://www.fondik.cz/zajimavosti-ze-sveta-financi/porovnani-cen-za-socialismu-vs-dnes-maslo-stalo-10-korun-chleb-3-koruny
ferohrabal píše…
Co je zač Řád národa? Jeho sympatizant je podezřelý z útoku na Feriho!
Petr Juna

Vztah mezi Vladimírem Hromádkem a Řádem národa. (Video: Seznam.cz)
Řád národa má několik kontroverzních figur, je s ním spojený například Jiří Maria Sieber, který zpochybňuje existenci plynových komor. Hnutí propaguje své postoje na koncertech skupiny Ortel a blízko má, doslova i přeneseně, i k Rusku.
Vladimír Hromádko, muž, který měl o víkendu napadnout mladého poslance z TOP 09 Dominika Feriho, na svém facebookovém profilu často sdílí příspěvky uskupení Řád národa, které je známé svými nacionalistickými postoji. A naopak Řád národa sdílel například Hromádkův text o společenské degradaci a úpadku politické úrovně.

Při pohledu na Hromádkův Facebook je zřejmé, že jde o hlubší propojení. Často sdílené dezinformace a texty o hrozbě islámu, otevřená podpora ozbrojené domobrany nebo naopak kritika Evropské unie. To všechno jsou témata, kterými se Řád národa také zabývá a snaží se jejich prostřednictvím oslovit co největší počet lidí. To se mu zřejmě daří, protože má na Facebooku o více než 160 tisíc sledujících více než například hnutí ANO.

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/co-je-zac-rad-naroda-jeho-sympatizant-je-podezrely-z-utoku-na-feriho-70899?dop-ab-variant=6&seq-no=4&source=hp
Anonymní píše…
https://www.respekt.cz/galerie/sraz-evropskych-nacionalistu-v-praze?utm_source=www.seznam.cz
ferohrabal píše…
Otcové od rodin stříleli do dětí od rodin: Milicionáři v srpnu 1969
Přesně před 50 lety střílela ozbrojená pěst dělnické třídy do lidí. Ostrými.
.... a dnes volí (oni a jejich potomci) Okamuru, KSČM a ANO, obdivují Putlera a Ovara a vykřikují o diktátu Bruselu
https://zoommagazin.iprima.cz/vyroci/otcove-od-rodin-strileli-do-deti-od-rodin-milicionari-v-srpnu-1969?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu
ferohrabal píše…
Husitská modlitebna v Teplicích jako svatyně bývalých pohraničníků, stalinistů a přátel Ruska:
https://hlidacipes.org/husitska-modlitebna-v-teplicich-jako-svatyne-byvalych-pohranicniku-stalinistu-a-pratel-ruska/
ferohrabal píše…
https://denikn.cz/242969/sifra-generala-lorence-na-bezpecnost-penty-dal-dohlizi-specialni-algoritmus-posledniho-sefa-stb/
ferohrabal píše…
Ruská pátá kolona v ČR aneb Kdo je kdo: Přehled Čechů pracujících pro Rusy v kauzách Koněva, vlasovců a „muže s ricinem“:
http://blog.aktualne.cz/blogy/roman-maca.php?itemid=36809
ferohrabal píše…

30 let zpět: Jak prominenti KSČ přicházeli k majetku
Včera
Jaké prostředky získávala v 70. a 80. letech KSČ na státních dotacích? Komu připadlo na tisíc pražských nemovitostí, které byly ve stejném období rozprodány ze státního majetku? Poslechněte si zjištění, ke kterým po sametové revoluci dospělo federální ministerstvo kontroly.
Vraťte se každý den na chvíli o 30 let zpět a podívejte se, jaké okamžiky přinesl rok 1990.
https://ct24.ceskatelevize.cz/specialy/30-let-zpet/3161457-30-let-zpet-jak-prominenti-ksc-prichazeli-k-majetku

ferohrabal píše…
Příznačné je, že největšími obdivovateli Ruska a Číny - resp. ruského, běloruského, syrského, venezuelského, iránského a čínského režimu (a kritiky mých článků o ČLR a RF) – zpochybňujícími nebezpečí těchto režimů a zesměšňujícími varovná fakta o tamním teroru a potlačování lidských práv a svobody, jsou jedinci slabého ducha (resp. ideoví souputníci těchto totalitních režimů), kteří v Rusku, Sýrii, Iránu ani v Číně nikdy nebyli :) , resp. „satanisté“, jimž imponuje zlo, kult Vůdce a režim „tvrdé ruky“ … zlí burani, kteří opovrhují „prohnilým liberalismem“, morálkou, slušností, lidskými právy i svobodou jednotlivce i právem národů na sebeurčení !!
Fakt, že komouši a oportunističtí klausovci stojí vždy pevně po boku pekingských i kremelských soudruhů (a kdejakého orientálního satrapy), nepřekvapí (a zároveň je varováním!). Však naše rudé šváby, nácky, kremloboty a maoisty spojuje hlavně nenávist vůči liberální parlamentní demokracii, idei občanské společnosti a "americkému imperialismu" (vnucujícímu národům světa trojského koně humanitární pomoci a princip individualismu, osobní svobody a lidských práv).
Stejně tak hovoří samo za sebe, že facebookové skupiny ruské páté kolony - typu „Přátelé Ruska v České republice“ nebo „Priatelia Ruska v Slovenskej Republike“ - sdružují vedle ryzích antiamerikanistů i různé nácky, antisemity, xenofoby a bojovníky proti EU a NATO (kteří nemají vesměs ani zájem, ani vědomosti o ruské kultuře, literatuře či historii). Ačkoliv se tváří jako panslavistická komunita obránců slovanských tradic a křesťanských kořenů před „bruselským neomarxismem“, jde jen o prachsprostou žumpu žlučovité nenávisti, xenofobie a postsovětské nostalgie, naplňující všechny rysy fašistického hnutí. Holt Svůj k svému ….

Bohužel. Člověk je zřejmě jediný nepoučitelný tvor v přírodě.

Proto jsou všichni nýmandi nadávající na kapitalismus schopni volit oligarchu-banditu, a proto jsou naši přiblblí "národovci" odpůrci NATO/EU a obdivovateli Ruska, které nás po celá desetiletí okupovalo a je odedávna úhlavním nepřítelem Evropy – viz blog "Proč nikdo nemá rád Rusko - kromě rudých švábů" = https://ferohrabal.blogspot.com/2019/03/proc-nikdo-nema-rad-rusko-krome-rudych.html ,
a nacismu, který českému národu předurčil zánik (ostatně stejně jako Marx),
zatímco nenávidí Ameriku, která nám nikdy v historii nic špatného neprovedla a vždy v minulosti nám stála po boku – viz blog "TAJEMNÉ POZADÍ ANTIAMERIKANISMU": http://ferohrabal.blogspot.com/2017/04/tajemne-pozadi-antiamerikanismu.html
anebo DÍKY BOHU, ŽE SI "AMERIKA HRAJE NA SVĚTOVÉHO POLICAJTA" - http://ferohrabal.blogspot.com/2017/04/diky-bohu-ze-si-amerika-hraje-na.html
.... a proto jsou schopni nostalgicky vzpomínat i na normalizační reálsocialismus pod vedením Gustáva H[n]usáka a volit donekonečna bolševiky a kryptokomunisty (Gottwaldovy pohrobky), kteří mají – kromě statisíců zničených životů a ožebračení národa – na svědomí i to, že dnes zoufale dobíháme státy, které kdysi k 1. čs. republice vzhlížely jako ke svému vzoru ....

Pro prostoduché a zapomnětlivé občany, kterým již Alzheimer či marxistická nostalgie zatemnila paměť (a dementní mladé komsomolce s portrétem sadistického psychopata Che Guevary na tričku) doporučuji aspoň návštěvu mých tematických alb na FB!
Třeba alba "BÁJEČNÁ LÉTA POD PSA":
https://www.facebook.com/fero.hrabal/media_set?set=a.502456976461054&type=3
nebo „HISTORIE KOMUNISMU A FAŠISMU V OBRAZECH“:
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.383584595014960.92110.100000902690635&type=3&l=a47f9c228b

ferohrabal píše…
Zatímco řada států již oficiálně označila Rusko za "teroristický stát" náš - český i slovenský - internet je masivně prošpikovaný ruskou propagandou. Je to jedna žumpa ruské páté kolony, překypující oslavou Putlera, kremelského fašistického režimu, více či méně otevřeně podporující ruskou genocidu a zpochybňující podpory napadené Ukrajině anebo právo Ukrajiny na okupovaná území či vlastní státnost. Navzdory tomu, že velká část těchto webů, skupin a příspěvků již nyní naplňuje skutkovou podstatu trestných činů podle platných čs/sk zákonů, policie a prokuratura zřejmě čeká až tito kremloboti a dezoláti přejdou od slov k činům - jako v předvečer "Vítězného února"!!?? Je načase, aby náš parlament a vláda rovněž označili Rusko oficiálně za TERORISTICKÝ STÁT a příslušné instituce tvrdě zakročily proti podpoře ruského teroristického režimu a schvalování genocidy, terorismu, válečných zločinů a zločinů proti lidskosti, kterých se dopouští ruské hordy na Ukrajině. Každý jedinec, který brojí proti našemu členství v NATO a podporuje a adoruje ruský fašistický režim je de facto hlasatelem fašismu a měl by být postihován podle příslušných zákonů, které již náš Trestní zákoník dávno obsahuje:
Trestné činy z nenávisti zahrnují trestné činy proti lidskosti:
Genocidum - § 400 TZ
Útok proti lidskosti - § 401 TZ
Apartheid a diskriminace skupiny lidí - § 402 TZ
podpora a propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka - § 403 TZ
Projev sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka - § 404 TZ
Popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidy – § 405 TZ
Podněcování k nenávisti vůči skupině osob - § 356 TZ
Podpora a propagace hnutí směřujících k potlačení práv a svobod člověka, § 260

Populární příspěvky z tohoto blogu

Drtivá porážka Ruska - jediná šance na dosažení míru v Evropě!

Rusko na cestě k fašismu

Proč nikdo nemá rád Rusko - kromě nácků a rudých švábů