VOYNICHŮV RUKOPIS / NEJZÁHADNĚJŠÍ KNIHA SVĚTA

 

 

 

Faksimile Voynichova rukopisu, s obsáhlou úvodní studií 

Dr. Jitky Lenkové,

vyšlo při příležitosti 100. výročí jeho objevení W.M. Voynichem

ve vydavatelství

CAD PRESS

 

Vázaná kniha, tvrdá obálka. Formát: 24x17 cm, 448 stran,

obrazová příloha:  272 bar. stran (kompletní faksimile / kopie originálního rukopisu).

 ISBN 978-80-88969-60-0   /    EAN 9788088969600

   Přímá  objednávka  přes  e-shop 

img

 

1. vydání vyšlo v listopadu 2012, již v prosince jsme museli - díky velkému zájmu čtenářů - vydat dotisk.

Přesto mnozí knihkupci naši nabídku i poptávku zákazníků  ignorovali,  stejně jako drtivá většina médií, které jsme o vydání publikace informovali, takže ji mnozí čtenáři vinou neprofesionality knihkupců marně shánějí anebo o jejím vydání ani neví!

Z tohoto důvodu prosím zaslat odkaz na tuto stránku Vašim přátelům a kolegům, případně ho umístit na váš web anebo facebookový profil.

 

 

 

První faksimilní vydání nejtajemnější knihy světa, Voynichova rukopisu, jenž mnozí odborníci považují za „Svatý grál historické kryptografie“ (a který inspiroval i Dana Browna k jeho bestselleru Ztracený symbol), doplněné obsáhlou úvodní studií renomované badatelky a záhadoložky Jitky Lenkové.

         Tajemný rukopis, nad nímž si lámou hlavu filologové, kryptografologové i amatérští luštitelé celého světa už přinejmenším 100 let (od r. 1912, kdy jej nalezl americký sběratel Wilifrid M. Voynich v jezuitském klášteře v italském Frascati). Zatím neúspěšně. Nikdo nebyl dosud schopen jednoznačně dešifrovat jedinou stránku, vysvětlit jediné vyobrazení ... přestože se o odhalení jeho tajemství pokoušejí nejhloubavější mozky planety.

        Ačkoliv se renomovaní odborníci i amatérští badatelé snaží záhadě Voynichova / Vojničova rukopisu přijít na kloub i nejnovějšími vědeckými metodami, včetně statistických postupů používaných při čtení lidského genomu, tajemství tohoto textu nadále odolává. Neuspěli ani odborníci na šifry z amerického Národního bezpečnostního úřadu (NSA), kteří jej již v 60. a 70. letech minulého století přepsali do strojového kódu a pokoušeli se jej rozluštit pomocí počítačů, včetně použití technologie Kerberos (vyvinuté v MTI).

 

 

       O jeho původu a účelu existuje více teorií, než kolik má stran. Někteří badatelé jej považují za magický grimoár, středověkou čarodějnickou knihu, jiní za babylonský okultní spis, alchymicko-astrologickou příručku či zašifrované poselství mudrců Atlantidy nebo Plejáďanů, další věří, že jde o legendární Necronomicon Abdula al-Hazreda, denník Leonarda da Vinci anebo dílo Rogera Bacona ...

       Hlavní teorie a hypotézy, společně se souhrnem známé historie rukopisu a jeho zkoumání od 15. století, předkládá právě tato kniha, jež zároveň obsahuje i první publikovanou verzi kompletního faksimile Voynichova rukopisu vůbec.

 

 

  video-info o VOYNICHOVĚ RUKOPISU: 

http://www.youtube.com/watch?v=KmLy0TQSHQU

 

 

O b s a h     k n i h y

TAJEMSTVÍ VOYNICHOVA RUKOPISU     9


I. OBJEVENÍ RUKOPISU         11

II. CHARAKTERISTIKA RUKOPISU     15
Popis rukopisu         15
Doba a místo vzniku 15
Obsah rukopisu, náměty kreseb     17
Použité písmo     18

III. JAZYK RUKOPISU     25
Umělý jazyk         25
Enochiánština     31
Orientální teorie 34
Čeština         38
Ukrajinština / staroslověnština     38

IV. RUKOPIS A JEHO LIDÉ     41

Roger Bacon (1214-1294)         41
Angelo z Florencie (c.1322-1408)     44
Jan z Lazu neboli Johann von Laaz (*1399?)  45
Pietro Andrea Mattioli (1501-1578)     46
Rabbi Jehúda ben Becalel Lőw zvaný Maharal mi Prag (1512-1609)     49
Bavor Rodovský z Hustiřan (1526-1600)     51
Tadeáš Hájek z Hájku (1525-1600)    52
John Dee (1527-1608)             53
Edward Kelley (1555-1597?)  58
Michael Sendivoj (1566-1636)     60
Rudolf II. (1552-1612)         62
Vilém z Rožmberka (1535-1592)                 65
Antonín Michael z Ebbersbachu (†1593)     66
Václav Lavín z Ottenfeldu (c.1550-1602)    66
Michael Maier (1568/9-1622)         67
Martin Schaffner (1564-1608)         68
Jakub Horčický z Tepence (1575-1622)    69
Jiří Bareš (c.1590/95-1665/6)                    72
Johannes Marcus Marci de Kronland (1595-1667)     74
Athanasius Kircher (1601/02-1680)              75
Jakub (Jakob) Kurz von Senftenau (†1600)  77
Rafael Soběhrd Mnišovský (1580-1644)      78
Ján Jesenius / Jessenius (1566-1621)            79
Bohuslav Alois Balbín (1621-1688)             80
Petrus Beckx (1795-1887)                           81
Howard Phillips Lovecraft (1890-1937)      82
Neznámý duševně nemocný či osoba ve změněném stavu vědomí     84

V. ZAKÓDOVÁNO NAVĚKY?         89
Trithemiovy kódy     89
Cardanova tabulka     97
Petersenova konkordance     99
Dědictví katarů (albigenských)     99
Dílo Jana z Lazu šifrované pomocí kabalistické gematrie?     101
Landiniho spektrální analýzy     103
Sbírka horoskopů     103
Pracovní deník     105
Americká teorie     106
Elixír nesmrtelnosti nebo podvrh     109
Magický grimoár     109
Dílo tajné společnosti     110
Mimozemská teorie     114
Záznam písně     116
Deset slepých uliček     116


VI. MOŽNÉ INTERPRETACE NĚKTERÝCH VYOBRAZENÍ         117

Slunečnice a jiné rostliny     117
Zvířata     118
Pozoruhodné koupele     119
Hrady a zámky     119
Zvěrokruh a kalendář     120
Plejády     121

VII. BÍLÁ MÍSTA A OTAZNÍKY         123

VIII. VOYNICHŮV RUKOPIS NENÍ SÁM         127
Nápis na obraze Bílé paní     128
Pernštejnský nápis         133
Značky na Markomance     137
Etruský otazník           140
Vinčanské písmo         146
Rohoncký kodex         147
Středomořská záhada     150
Elamština         154
Mayské kodexy     156
Tajemné kohau rongo-rongo 158
Pečetidla z Harappy         160

BIBLIOGRAFIE – POUŽITÁ A DOPORUČENÁ LITERATURA     161
Knižní publikace české a slovenské       161
Knižní publikace cizojazyčné                 162
Články v periodikách a sbornících         174
Vybrané internetové stránky věnující se Voynichovu rukopisu     176VOYNICHŮV RUKOPIS (Kompletní faksimile)         177-445
 


 

 TAJEMSTVÍ  VOYNICHOVA  RUKOPISU

 

Úvod

Když před časem padla otázka, jakou historickou čarodějnickou knihu by stálo za to vydat, odpověď se nabídla sama – Voynichův rukopis. Nedá se sice s naprostou jistotou říct, že to je kniha čarodějnická, zcela jistě to ale je vůbec nejzáhadnější rukopis na světě. Je totiž napsána dosud neznámým jazykem a zatím nerozluštěným písmem doplněným ilustracemi, jejichž význam můžeme jen hádat. Nevíme, kdo byl autorem tohoto rukopisu a ani neznáme celou jeho historii. Fakta, která jsou o rukopise známá, související poznatky četných badatelů, kteří se jím dosud zabývali, i některé vlastní postřehy, jsem se pokusila shrnout v následujícím stručném, ale zároveň pokud možno vyčerpávajícím a přehledném komentáři, a to hlavně proto, abych ušetřila čas těm z vás, které rukopis zaujme natolik, že se pokusíte, stejně jako mnoho jiných, o jeho rozluštění.

Na tomto místě je nutné výslovně upozornit na skutečnost, že účelem tohoto úvodu je pouze všeobecné uvedení do problematiky, včetně rekapitulace nejdůležitějších hypotéz o vzniku a smyslu předkládaného rukopisu, jakož i historie bádání v tomto směru, aby i neinformovaný čtenář měl aspoň hrubou představu o podstatě dokumentu, jenž získává v podobě autentického faksimile. Tato úvodní studie nemá, a vzhledem k rozsahu a formě ani nemůže mít, ambici suplovat monografii shrnující celou historii bádání a veškeré analýzy, hypotézy a poznatky získané desítkami vědců i amatérských badatelů celého světa během posledního století. Jelikož kromě desítek zahraničních publikací, vyšlo i v češtině několik knih, věnujících se Voynichovu rukopisu aspoň částečně, a dlouhá řada článků zaobírajících se – více či méně seriozně a fundovaně − obšírněji jednotlivými aspekty zkoumání rukopisu, včetně různých mystifikací a slepých uliček, nemá ani smysl je zde v plném rozsahu opakovat.

Pro ty nejzvídavější a nejnadšenější jsme připojili  – mimo obsáhlé bibliografie  – i adresy internetových stránek[1], které obsahují jak aktuální údaje o výzkumu Voynichova rukopisu, tak mnohé teorie rozvinuté do podrobností výrazně přesahujících rámec tohoto komentáře. Ty hromady různých spekulací by vás neměly znervóznit, protože při luštění Voynichova rukopisu, byť s ním začnete až teď, máte pořád stejnou naději na úspěch jako kdokoliv od roku 1912, kdy tento zapomenutý spis znovu spatřil světlo světa. Možná je vaše naděje o něco větší z toho důvodu, že některá bezpečně zjištěná fakta ukazují na možný český původ rukopisu.

Největší radost mám ale v této chvíli z toho, že každý, kdo teď drží v ruce tuto knihu, vycházející ke 100. výročí jejího znovuobjevení, byť o Voynichově rukopise třeba až do této chvíle vůbec nikdy neslyšel, si může donekonečna listovat jeho stránkami ve skutečné velikosti a uvažovat o tom, co jím chtěl asi autor říct, což ostatně byl hlavní záměr vydání toto knihy.

Jsem přesvědčena o tom, že pokud někdy někdo Voynichův rukopis opravdu rozluští, bude to Čech. Nejen proto, že rukopis možná i Čech napsal, ale třeba i z toho důvodu, že mezinárodní loterijní společnosti prý zkoušejí nové typy svých her právě u nás. Protože když na jejich systém nepřijdou Češi, tak už nikdo. Jsme prostě národ jak přemýšlivý, tak hravý, což jsme už mnohokrát dokázali. Když se nám dá šance. I když největší naděje vkládám do našich botaniků, astronomů, astrologů, odborníků na dějiny alchymie, historiky vůbec a zvláště pak do členů společnosti Mensa, a v duchu doufám, že si na tuto knihu najdou chvíli čas, rozluštění Voynichova rukopisu může být i okamžikem záblesku inspirace kohokoliv, kdo rukopis otevře.

Autor příslušného hesla v internetové encyklopedii Wikipedia nazval Voynichův rukopis  „svatým grálem historické kryptografie“.  Výstižnější charakteristiku se mi zatím objevit nepodařilo a tak jen dodám  –  hodně štěstí.

Dr. Jitka Lenková


 

 

 

 

[1]  Na tomto místě je třeba zmínit především stránky českého badatele Jana B. Hurycha, jenž se zkoumání rukopisu, včetně konzultací a diskuzí se zahraničními badateli, věnuje již od r. 1997: http://hurontaria. baf.cz/BETA/rukopis0a.pdf a http://hurontaria.baf.cz/enigma/

 

 

 


ukázky z knihy:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objednávkový formulář:

http://www.cadpress.cz/cadpress/eshop/0/2/5/7491-VOYNICHUV-RUKOPIS

 

 


 


NOVINKY

vydavatelství

CAD PRESS:

https://cadpress.sk/novinky.htm
Informace na požádání zašleme i emailem

info@cadpress.cz


Náš eshop:

http://www.cadpress.cz/


Komentáře

Populární příspěvky z tohoto blogu

Cestovní zápisky z Ruska aneb Rusko je jiná planeta!

Drtivá porážka Ruska - jediná šance na dosažení míru v Evropě!

Proč nikdo nemá rád Rusko - kromě nácků a rudých švábů