Příspěvky

Zobrazují se příspěvky z ledna 1, 2019

Moskva - odvěká Mekka světové reakce

Obrázek
Moskva jako odvěká Mekka světové reakce S ohledem na vžité vúmlovské stereotypy mnohým z vás zřejmě přijde uvedený titulek jako protimluv, logický nesmysl. To je ovšem zaviněno tím, že v mysli většiny z nás dříve narozených přežívá stará bolševická terminologie (marx-leninské zmatení pojmů či orwellovský "newspeak"). V bolševické terminologii reprezentoval pojem "reakce" či "reakční síly" prostě „zbytky starých vykořisťovatelských tříd z řad buržoazie, katolického kléru, nepracující inteligence, kulaků a živnostníků, usilujících o návrat ke starým pořádkům a obnovu kapitalistických poměrů” (čti odpůrce zvůle lumpenproletariátu, bezpráví a revolučního násilí), zatímco komunisté podle ní představovali "revoluční předvoj dělnické třídy" či "společenskou avantgardu, předvoj nové, vyšší civilizace", a komunistický režim byl prezentován jako "nový řád". Jenže o jaký "nový řád" v podání bolševiků