Příspěvky

Zobrazují se příspěvky z září 28, 2020

KORONA a VZPOURA SLABOMYSLNÝCH

Obrázek
KORONA  a  VZPOURA SLABOMYSLNÝCH Dnešní hnutí „hňupies“ velmi připomíná situace, které už známe z historie. Mám silný dojem, že titíž lidé, kteří dnes vyřvávají na náměstích o covidové diktatuře a srovnávají pandemická opatření s Holokaustem, kdysi pořádali pogromy na Židy v přesvědčení, že mají prsty v morové nákaze a zadělávají těsto na macesy krví neviňátek a křesťanských panen, už v r. 1830 iniciovali povstání proti proticholerickým pandemickým opatřením (pod jejichž pláštíkem údajně vrchnost usilovala o vyvraždění rolníků), v r. 1918 provolávali smrt církvi a buržoazii a slávu Rudému teroru a zpochybňovali nebezpečí španělské chřipky (která skosila 20 milionů obětí);  v 50. letech zase šířili mystifikace o „americkém broukovi“ a „vrazích z Wall Streetu“. Magoři, kteří ve středověku věřili pověrám o vzniku moru díky otravě studní židovskými záškodníky, resp. lynčovali čarodějnice za uřknutí dobytka, dnes zpochybňují Holokaust a komunistické zločin, odmítají transfuze krve aneb