KORONA a VZPOURA SLABOMYSLNÝCHKORONA 

VZPOURA SLABOMYSLNÝCHDnešní hnutí „hňupies“ velmi připomíná situace, které už známe z historie. Mám silný dojem, že titíž lidé, kteří dnes vyřvávají na náměstích o covidové diktatuře a srovnávají pandemická opatření s Holokaustem, kdysi pořádali pogromy na Židy v přesvědčení, že mají prsty v morové nákaze a zadělávají těsto na macesy krví neviňátek a křesťanských panen, už v r. 1830 iniciovali povstání proti proticholerickým pandemickým opatřením (pod jejichž pláštíkem údajně vrchnost usilovala o vyvraždění rolníků), v r. 1918 provolávali smrt církvi a buržoazii a slávu Rudému teroru a zpochybňovali nebezpečí španělské chřipky (která skosila 20 milionů obětí);  v 50. letech zase šířili mystifikace o „americkém broukovi“ a „vrazích z Wall Streetu“. Magoři, kteří ve středověku věřili pověrám o vzniku moru díky otravě studní židovskými záškodníky, resp. lynčovali čarodějnice za uřknutí dobytka, dnes zpochybňují Holokaust a komunistické zločin, odmítají transfuze krve anebo věří ve fantasmagorie o čipování a jedovatých vakcínách, a budou klidně kdykoliv věřit sebevětší pitomosti.


Pandemie a polemiky kolem Covidu odhalila v plné nahotě zoufalou duševní úroveň tohoto národa, resp. populace obecně. Mám takový dojem, že tak, jako kdysi žili vedle sebe souběžně Neandrtálci a příslušníci druhu Homo Sapiens, dnes tvoří populaci znovu dva živočišné druhy - Homo Sapiens a Homo Stupidus, přičemž ten druhý získává postupně převahu!


„Moudrý člověk 

se poučí na chybě druhých 

– hlupák na svých vlastních"

takže přeji těmto ignorantům, aby si onu „chřipečku“ v té nejhorší verzi prožili na vlastní kůži, když už jim nestačí logické argumenty a zdravý rozum, ale hlavně aby si léčení své a svých blízkých i obětí zaplatili ze svého ! Jestliže jsou vládní protipandemická opatření "arogantním omezováním základních lidských práv a osobní svobody",
co je potom povinnost bezinfekčnosti (zdravotního průkazu) v případě pracovníků ve stravování a v potravinářských provozech, zákaz spalování ekologicky závadných materiálů v domácích topeništích anebo koneckonců "arogantní vymáhání" používání vyznačených přechodů, respektování semaforu a vůbec pravidel silničního provozu? To není úřední zvůle? Vždyť - na rozdíl od rizika šíření epidemie - třeba ignorování používání bezpečnostních pásů v autech, ohrožujících výlučně majitele a spolujezdce, lze považovat de facto za hrubý a svévolný zásah do osobní svobody, jelikož přestupník svým počínáním dokonce nijak nenarušuje práva a svobody druhých občanů. 
Není třeba dát k soudu pro lidská práva i zákazy kouření v kině, pobíhání psů bez košíků, souložení či popíjení alkoholu na veřejnosti, rozdělávání ohňů a černých skládek či hracích automatů .... anebo třeba povinnost připoutávat se v letadle? V posledním případě je to prosté - nepřipoutáš se, vyhodí tě z letadla ... a můžeš se jít soudit.

sám o sobě dost vypovídá fakt, že kritici vládních opatření nemají žádný návrh řešení - kromě anarchistického samovražedného nihilismu ve stylu "po nás potopa" - což vyplývá z toho, že ve všech státech kritizují vlády/úřady, že to dělají blbě, přestože každý stát postupuje poněkud jinak ... donedávna se odvolávali na Švédsko, které je na tom momentálně stejně jako my - viz https://www.worldometers.info/coronavirus/?fbclid=IwAR2nQoUyVM4deiFTSJr9CKbj5D9boCMvxsLcGQCJj87pd72vfkLeZ3ulJK4#countries

Ti, co proklínají vládu, že jim zavřela provozovny, si vůbec neuvědomují, že pokud si do nich pustí denně 50, 100 potenciálních bacilonosičů, za pár dní jim firmu zavře stejně Covid (resp. pohřební služba), ale komu holt není shůry dáno .....

Rozum zůstává stát nad „argumentem“ idiotů, že neznají osobně nikoho nakaženého, resp. prodělavšího agresivní formu Covidu L … jenže až budou všichni znát osobně takový případ, bude už pozdě na záchranu spousty z nich. 


P.S. Stejně tak mohou ovšem žít v přesvědčení, že neexistují lední medvědi anebo aligátoři, jelikož "nikdy žádného osobně neviděli" (tak, jako věří, že Američané nikdy nepřistáli na Měsíci a mise Apolla 11 je mystifikace, nafilmovaná někde v Utahu) atd .....

Absurdní je, když se šílenci a zlomyslní švábové
ohánějí slogany o zbytečnosti roušek či neexistenci pandemie a vyzývají k ignorování / bojkotování protiepidemických opatření tváří v tvář skutečnosti, že jenom díky těm desetitisícům rozumných, zodpovědných, obětavých a statečných dobrovolníků, zachraňujících fungování zdravotnictví a sociálních služeb 
(kterým se kverulanti vlastně svým chováním vysmívají a označují je za debily a dezinformátory),  
se zdravotnický systém  dávno nezhroutil a situace v nemocnicích je taková "pohodová" 
(tj. relativně stabilizovaná)
jako je (což tito blouznivci ještě drze paradoxně využívají jako argument o neškodnosti Corony a zbytečnosti restrikcí :( ). 
Jen hlupák si tuto skutečnost neuvědomuje.

A vůbec nejde o úroveň smrtelnosti čínského viru (což mnozí truhlíci nechápou). Už při 30% chorých občanů totiž zkolabuje nejen jakýkoliv zdravotní systém (takže budou umírat i lidi s úplně  jinými chorobami, které nebude mít kdo ošetřovat), ale živelně zkolabuje i ekonomika, kterou se tolik zaštiťují krázkozrací a oportunističtí ekonomové.Pokud by vláda přistoupila na požadavky "vzbouřenců", co nevidět i testy přestanou mít smysl, jelikož je stejně nebude mít kdo vyhodnocovat, a stejně tak nebudou potřebná lůžka ani léky. 

Ale komu holt není rady, tomu není pomoci. Ani odborníci nedokážou dnes říci, kolik procent lidí už reálně prodělalo anebo prodělává nákazu. Někteří odhadují počet skutečně nakažených u nás až na desetinásobek oficiálních počtů. 
Zveřejňované údaje  jsou asi pouhým zlomkem skutečného stavu a testování pouhou sondou. Nemluvě o tom, že nikdo nemá relevantní představu o rozsahu a vážnosti trvalých následků bezpříznakových (resp. navíc neregistrovaných) případů.


Tam, kde nefunguje zdravý rozum a z něj vyplývající sebedisciplína (resp. aspoň instinkt sebezáchovy), tam holt nastupuje zákon, direktivní opatření (úřední nátlak a byrokracie)! Bohužel, aktuální situace vypovídá o ignorantství významné části populace, furiantsky vzdorující nikoliv úřadům či konspiračnímu spiknutí mocných, nýbrž zdravému rozumu. Tomu lze v demokratické zemi těžko zabránit, jelikož tragickou slabinou demokracie je, že skýtá svobodu šířit bludy a rozvracet společnost i kdejakému zlomyslnému trollovi či slabomyslnému blouznivci, který by – objektivně vzato – neměl mít nejen hlasovací právo, ale ani volný přístup k internetu.
Popírači nebezpečí či existence koronaviru a smysluplnosti protiepidemiologických opatření mi připomínají popírače kulatosti Země a Holokaustu, resp. fanatické bojovníky proti čipování občanů, očkování, chemtrails, transfuzím, zavádění strojů v manufakturách, povinné školní výuce, čarodějnictví ... 


Už chybí jen ony "krestné chody" s ikonami a svěcenou vodou... Odmítači reality mají, samozřejmě, právo na svůj "názor", resp. spíše víru, jelikož názor má být výsledkem kritického myšlení opřeného o analýzu faktů. 


Jenže

1)  Prostoduché stoupence antikoronavirového konspiračního hnutí odmítající hygienická opatření ani nenapadne zamyslet se nad otázkou, proč třeba již 100 let chirurgové a zdravotníci na rizikových odděleních nemocnic celého světa tráví  půl profesního života v rouškách, jestliže „JE NOŠENÍ ROUŠEK NAPROSTO ZBYTEČNÉ“ (a navíc škodlivé)? Nemluvě o tom, že existují nejen dostupné vědecké důkazy o účinnosti roušek, ALE dokonce i metody, jimiž si mohou sami jistou účinnost (dokonce jakýchkoliv) roušek sami doma ověřit! 

        A propos: Antikoronaviroví kverulanti se na demonstracích nevymezují jen proti rouškám (které jsou dle nich zbytečné / neúčinné), ale obecně i proti zákazu hromadných akcí, tj. šíření viru, což na místě prezentují tím, že ignorují i minimální hygienickou prevenci - sociální distanc, čímž se nevysmívají diktátu úřadů, nýbrž zdravému rozumu.


2)     Jestliže – podle popíračů existence / nebezpečnosti koronaviru – je celá pandemie jenom „divadýlko sloužící k nahnání strachu a ovládání společnosti“, jakpak si potom vysvětlí fakt, že právě všichni diktátoři též existenci či nebezpečí koronaviru popírají a že právě autokratické režimy tvrdí, že na jejich území se Covid-19 nevyskytuje, resp. bagatelizují, zlehčují informace o jeho výskytu a nebezpečnosti a falšují / podhodnocují zdravotnické statistiky?3)     Zpochybňujíc protiepidemiologická opatření „argumentem“, že se jimi nelze pandemii / nakažení vyhnout, dávají najevo nepochopení podstaty opatření, která nemají za cíl plošnou ochranu před Covidem, nýbrž eliminaci nárůstu / zvolnění počtu nakažených, aby se zabránilo zahlcení zdravotního systému, resp. oddálilo vyvrcholení pandemie, dokud není k dispozici vakcína a jednoznačné poznatky o působení viru! 

           Je sice pravda, že získání kolektivní imunity plošným promořením populace je jistým řešením (mimochodem též v praxi neověřeným), ovšem chaotické / živelné masové promořování za situace ignorování základních proti-epidemiologických opatření musí skončit tragicky.4)     Bagatelizováním nebezpečí Covidu, jakožto „neškodné formy obyčejné chřipky“ či „rýmičky“, neberou vůbec do úvahy, že na rozdíl od všemožných mediálních „expertů“ (zubařů, zpěváků či kytaristů) ani epidemiologové a imunologové nejsou dosud – vzhledem ke krátkosti výzkumu a množství mutací – s  to zodpovědně a objektivně zhodnotit DLOUHODOBÉ / PŘETRVÁVAJÍCÍ NÁSLEDKY u „vyléčených“ pacientů a jedinců, kteří onemocnění prodělali bez příznaků či výrazných komplikací (které vzhledem k relativní krátkosti trvání a rozsahu pandemie nelze ani zhruba v dohledné době vyhodnotit). Viz třeba 


nebo:

        
         Jelikož dnes více než kdy předtím platí staré přísloví „Moudrý člověk se poučí na chybě druhých – hlupák na svých vlastních", přeji těmto ignorantům, aby si onu „chřipečku“ v té nejhorší verzi prožili na vlastní kůži!

  Demagogičtí kritici protiepidemiologických opatření operují s řadou lživých "argumentů", resp. brojí proti postulátům, které nikdo nehlásá: Např. zpochybňují  "smrtící potenciál" virusu ačkoliv odborníci nevarují před smrtelností vlnu (a každému je jasné, že nejde o žádnou ebolu), nýbrž rizikem, že 

av důsledku zahlcení zdravotnického systému kvůli masovému nárůstu postižených "chřipečkou" (Covidem-19), jakož i souběžného onemocnění většího počtu lékařů a zdravotníků,  zemře spousta lidí trpících úplně jinými nemocemi

b)   kvůli masovému rozšíření "chřipečky" dojde k ochromení ekonomiky (kterým se zaklínají naši ekonomičtí "experti" a podnikatelé) v daleko větší míře, než v důsledku systémových opatření. Stačí vzít v potaz dopad běžné sezónní chřipkové epidemie, která trvá každoročně 4-6 týdnů (a obvykle v téže době zasahuje jen určité regiony), na rozdíl od pandemie trvající od března a přetrvávající zřejmě celý rok, a navíc plošně / globálně (když už tedy chtějí "experti" srovnávat Covid-19 s obyčejnou chřipkou).

A propos: Když slyším nářky ekonomických "expertů" a podnikatelů, že nemají od vlády přesné scénáře vývoje, informace o prognóze pandemického vývoje a opatření, připadá mi, že nemají ukončenou ani ZDŠ! Obdobně vnímám mnohé požadavky na plnou kompenzaci vzniklých ztrát, jako by si i průměrně inteligentní člověk neuvědomoval, že stát není imaginární entita a že na každou subvenci / kompenzaci nějakému subjektu se musí prostě další firmy a občané složit!Když tak sleduji diskuze všemožných všeználků ohledně Covid-19, mám pochybnosti, zdali je naše společnost vůbec zralá na všeobecné volební právo.

Úsměvné je, že proti "omezování lidských práv a svobody" prof. Prymulou protestují i darebáci vzpomínají nostalgicky na časy komunistické diktatury anebo obdivující putinovskou kleptokratickou opričninu ... navíc namísto před ambasádou ČLR protestují proti čínskému viru před českým parlamentem .

Pokud demonstrace kverulantů, konspirátorů a zfanatizovaných blouznivců organizují - v honbě za ziskem - majitelé cestovních kanceláří, restaurací, hotelů a diskoték, je jejich záměr jasný. Stejně tak v případě "antisystémových" populistů, kteří sáhnou po jakémkoliv tématu skýtajícím jim zviditelnění, a nádeníků ruské páté kolony, která hledá jakoukoliv záminku k vytváření chaosu, nihilismu a zpochybnění západní parlamentní demokracie.

V případě normálního, soudného člověka mi ovšem smysl odporu vůči protipandemickým opatřením uniká. Zrovna tak je úsměvné tvrzení, že třeba demonstrace na Staromáku nebo v Bratislavě se účastnili i „slušní lidé“. Copak slušný, rozumný člověk vyrazí na shromáždění organizované bandami chuligánů, rowdies, anarchistů a nácků?!


Hlupáci mají sice právo prezentovat svou hloupost, ALE Nemají nejmenší právo vnucovat svou víru ostatním a ohrožovat tím jejich práva!

Ano, ignoranti, kteří toto „mají na háku“ a ohání se „právem na svobodné rozhodnutí“, mají právo svobodně se družit, pařit, slavit, trsat  a bavit se s kamarády, ovšem za předpokladu, že budou zároveň respektovat právo svých spoluobčanů nenechat se od nich nakazit (tj. nebudou se poté pohybovat ve společnosti ostatních lidí), resp. že též zároveň přijmou i zodpovědnost za důsledky svého rozhodnutí .... např. za náklady nejen na léčení své a svých blízkých, ale i  spoluobčanů, resp. za smrt lidí, které nakazí anebo svedou svojí propagandou k tragickému rozhodnutí, včetně zodpovědnosti trestně právní - viz níže uvedené čestné prohlášení: 
Dlouhodobý covid: toto jsou čtyři jeho projevy

Na začátku pandemie se covid-19 považoval za respirační nemoc, z níž se většina nakažených zotaví za týden až dva. Ukazuje se však, že jsou desetitisíce, ne-li statisíce osob, které mají potíže i několik měsíců po nákaze. Britský Národní institut pro zdravotní výzkumy (NIHR) ve čtvrtek zveřejnil zprávu, ve které uvádí, že „dlouhodobý covid“ může mít čtyři různé projevy, někdy i více současně.

Umírající buňka napadená koronavirem (žluté body)
Umírající buňka napadená koronavirem (žluté body) Foto: NIAID, Reuters
„Jsme přesvědčeni, že termín dlouhodobý covid se používá pro více než jeden syndrom, zřejmě až pro čtyři. A to, že se mezi nimi nerozlišuje, může být příčinou toho, že lékaři lidem nevěří a odmítají je ošetřit,” uvedla autorka zprávy Elaine Maxwellová.

Podle ní jde o čtyři kategorie lidí. Jedná se o pacienty, kteří mají následné problémy po hospitalizaci na JIP a připojení na ventilaci. Pak o lidi s únavovým syndromem, o osoby s přetrvávajícím orgánovým poškozením a o lidi s proměňujícími se příznaky putujícími po těle.

Imunolog Danny Altmann z londýnské Imperial College se však domnívá, že i takovéto rozdělení do čtyř kategorií je příliš zjednodušující.

Problémy po léčení na JIP

Dlouhodobé potíže mívají lidé, kteří s nemocí covid-19 skončili na JIP, byli tak slabí, že si sami nemohli nejen sednout, ale ani zvednout ruku, a měli potíže i polykat. Nejenže zotavování, při němž postupně nabírají sílu, trvá dlouho, ale mohou také trpět depresemi nebo posttraumatickou stresovou poruchou.

Únavový syndrom

Mnoho lidí s „dlouhodobým covidem“ si stěžuje na únavu, bolesti svalů a problémy se soustředěním. Zatím se zjišťuje, zda jsou příznaky natolik vážné, aby šlo o chronický únavový syndrom, který provází nákazu virem Epstein Barrové, způsobujícím infekční mononukleózu, a u Q horečky.

Studie u lidí nakažených v roce 2003 koronavirovou infekcí SARS upozorňovaly, že třetina měla problémy několik měsíců cvičit, i když jejich plíce působily zdravě.

Poškození orgánů

U části lidí nakažených covidem-19 se objevují projevy přetrvávajícího poškození orgánů, zejména plic a srdce. Trpí dechovými obtížemi, zejména nedostatečností dechu, kašlem či prudkými změnami tepové frekvence. Poškození plic se objevuje především u lidí, které bylo nutno hospitalizovat.

V září zveřejněná studie z Rakouska upozornila, že i šest týdnů po propuštění mělo 88 procent z nich na CT plic patrné poškození, přičemž 47 procent trpělo nedostatečností dechu. Tato poškození však nejsou nevratná, 12 týdnů po propuštění bylo poškození plic na CT patrné u 56 procent z nich, přičemž problémy s dechem mělo 39 procent.

Jiná studie u pacientů nakažených v březnu, kteří měli mírný průběh covidu-19, upozornila, že ze stovky lidí mělo 78 patrné strukturální změny na srdci, které ukázala magnetická rezonance. Objevily se i případy přetrvávajících jaterních potíží.

Koronavirus SARS-CoV-2 nenapadá jen plíce, ale také srdce a játra, a dokonce i nervové tkáně. Útočí na každou buňku, která má receptory ACE2, jež virus dokáže oklamat, na napadenou buňku se přichytit a proniknout do ní, aby se v ní mohl replikovat.

Proměnlivé projevy

Nejsložitější a nejpodivnější je poslední skupina, u které se příznaky proměňují. Napřed se ukážou u jednoho tělního systému, pak u dalšího. Průzkum problémů u lidí s dlouhodobým covidem ukázal, že 70 procent z nich mělo fluktuující příznaky, které se projevovaly u různých tělních systémů.

Mechanismus těchto potíží zatím není jasný, ale podle profesora Altmanna může souviset s narušením imunitního systému.

Postiženy jsou všechny věkové skupiny

Asi deset procent pacientů s covidem-19 mělo projevy, které trvaly déle než tři týdny, jeden z padesáti měl potíže i po třech měsících. Zpráva NIHR uvedla, že symptomy dlouhodobého covidu byly pozorovány ve všech věkových skupinách, dokonce i u dětí.

Zatím nepublikované výsledky z další studie o symptomech covidu naznačují, že ohroženější jsou dlouhodobým covidem ženy a starší lidé.

„U lidí nad 18 let riziko symptomů přetrvávajících déle než měsíc roste s věkem,“ uvedl pro list The Guardian profesor genetické epidemiologie Královské koleje v Londýně Tim Spector, který tento výzkum vede.

U obyvatel domovů pro seniory se pak objevuje skupina nakažených, u nichž se zdá, že se zotavují, ale pak přijde relaps, uvedla s odvoláním na zdravotníky, kteří je ošetřují, profesorka Karen Spilsburyová z univerzity v Leedsu, která zkoumá dopad covidu na lidi v domech s pečovatelskou službou. Uvedla, že ztrácejí sílu a že možná covid zhoršuje kognitivní schopnosti také u lidí s demencí.Chytráci, kteří nemají vlastní řešení, mají drzost komentovat "chaotické kroky" těch, kdo něco dělají :) Jenže v důsledku těchto opatření jsme měli v ČR a na Slovensku stokrát lepší situaci, než ve většině hlavních států EU, přestože třeba Matovičova vláda musela naskočit do rozjetého vlaku a neměla roky na orientaci v systému jako Kurz, Macron či Johnson, kteří skákali od jednoho kiksu k druhému ... a jejichž krematoria jely v té době naplno. O Itálii a Španělsku ani nemluvě. Co k tomu dodat?

Pokud demonstrace kverulantů, konspirátorů a zfanatizovaných blouznivců organizují - v honbě za ziskem - majitelé cestovních kanceláří, restaurací, hotelů a diskoték, je jejich záměr jasný. Stejně tak v případě "antisystémových" populistů, kteří sáhnou po jakémkoliv tématu skýtajícím jim zviditelnění, a nádeníků ruské páté kolony, která hledá jakoukoliv záminku k vytváření chaosu, nihilismu a zpochybnění západní parlamentní demokracie.

V případě normálního, soudného člověka mi ovšem smysl uniká.
A pokud již chtějí antikoronisté někde demonstrovat, mohou tak učinit před velvyslanectvím země, která Covid-19 zplodila - komunistické ČLR!
Ostatně nebylo by to poprvé co celosvětová pandemie vyrašila právě v Říši středu ((a to i tehdy, kdy nebyl ještě svět tak globalizovaný jako dnes)):


První zprávy o vypuknutí moru pocházejí z Číny z počátku r. 1330, jako první zasáhl okolí města Wu-chan v provincii Chu-pej ve střední Číně, odkud se rozšířil do jižních i severních provincií. Odtud se vojenskými přesuny a cestami kupců po karavanních stezkách šířil mor dále na západ. Ze západních asijských stepí se rozšířil jednak do Mezopotámie, Sýrie, arabského poloostrova a severní Afriky, jednak do Evropy.
V Číně vznikla I Třetí morová pandemie, jež zachvátila celý svět v letech 1855-1910 (počet obětí: asi 100 milionů mrtvých). Epidemie se postupně šířila z Číny a Indie přes Rusko do Evropy a pak i do Ameriky. V Evropě, kde už ve městech existovala kanalizace, byly ztráty minimální.
V Číně vznikla i Asijská chřipka - H2N2, jež zachvátila celý svět v letech 1957-1958 (počet obětí: asi 1,5 milionu mrtvých). Nemoc se šířila z Číny do jv. Asie, odtud pak do Ameriky a Evropy.
V Číně má svůj původ i cholera, odtud se dále rozšířila do dalších zemí. Na choleru tak můžete narazit v Indii, Jihovýchodní Asii, Africe, Jižní Americe, Středním Východě i Oceánii.


Sortiment čínských tržišť:Jinak, když už jsem v tom výčtu mystifikací a omylů týkajících se Čínské lidové republiky, je třeba objasnit jednu zásadní premisu, a to, že snad ČLR je socialistická (či komunistická) země! Je to sice absurdní, ale faktem je, že ČLR sice vládne Komunistická strana, ale fakticky jde o jakousi syntézu kapitalismu a orientální despocie ze které by klasiky marx-leninismu ranila mrtvice (na druhou stranu bych přál našim neobolševikům krátkou stáž v této zemi, aby aspoň ti mladí měli šanci ztratit iluze o realizovatelnosti vysněných ideálu).Viz blog  

DOPORUČUJI I SVÉ DALŠÍ ČLÁNKY NA TOMTO BLOGU:
jmenovitě pak články

Vrbětice, Covid, Klaus a ruská pátá kolona – zřejmé souvislosti

Komentáře

Anonymní píše…
Pane, jste demagog a nohsled vládních nařízení sestávajících na základě "objektivních výsledků testování". Nemáte nejmenší právo vnucovat víru státu(potažmo svou) ostatním lidem !!!
ferohrabal píše…
příznačné, že většina trollů se skrývá za anonymitu a místo argumentů se zmůže jenom na hesla a nadávky, čímž potvrzují svou nekompetentnost :)
Anonymní píše…
Vědci varují. Kolektivní imunita proti covidu není dobré řešení. A nastínili velmi vážné důvody: https://zpravy.magazinplus.cz/1923-vedci-varuji-kolektivni-imunita-proti-covidu-neni-dobre-reseni-a-nastinili-velmi-vazne-duvody.html
Anonymní píše…
Ano pan ferohrabal má pravdu a aby to bylo oboustranné a provalí se ,že pandemie je vymyšlená (jsou i dohledatelné patenty)
Tak bych uzákonil pro všechny idioty co podporují vládní opatření zákon,že musí nosit roušku celý život pod likvidační pokutou
,že musí platit celý život a odškodnovat ty ,kteří byli nuceni se učastnit téhle vymyšlené pandemie.
,že musí podstupovat 75 očkovacích látek každý rok a to vše ve jménu zdraví těchto lidí.

At je to přece oboustranné a přece by to neměl být pro všechny lidi co podporují vládní opatření problém podepsat ,když je to přece pravda a vše je konspirace.
ferohrabal píše…
potrefené husy se ozývají, nemám ale co dodat. kdo umí číst a má zdravý rozum, nepotřebuje další komentáře.
Anonymní píše…
p.s. https://archiv.ihned.cz/c1-66823620-nasledky-po-koronaviru-se-tykaji-i-tech-kdo-meli-jen-mirne-priznaky-muzou-mit-poskozeni-plic-nebo-srdce
Anonymní píše…
https://www.super.cz/723741-uz-desaty-den-v-horeckach-vaclav-kopta-promluvil-o-boji-s-koronavirem-a-poslal-vzkaz-vsem-hlupakum.html
Anonymní píše…
https://www.facebook.com/groups/667952596635885/permalink/3376294842468300/

https://www.facebook.com/groups/667952596635885/permalink/3376294842468300/

Až budete číst zase názor od Šmuclera, Pirka, Pekové, Duška, Pollerta, Žaloudíka a dalších odborníků na koronavirus, zkuste si poslechnout také názor lékařů z první linie na infekčních odděleních.
Abyste neměli pochyby o věrohodnosti, věnoval jsem chvíli času a ověřil identitu lékařů, kteří jsou pod výzvou za další pracovníky přímo podepsaní a to přímo na stránkách České lékařské komory. Ani jeden není zubař či chirurg. Všichni skutečně působí na infekčních odděleních v Budějovicích, Ostravě a Ústí.
Dovoluji si citovat:
"Proto žádáme:
Odborníky z různých oblastí medicíny, kteří se rádi vyjadřují v médiích, ale v oblasti infekčních nemocí jsou pouze poučenými laiky s vyhraněným názorem: Prosíme, raději MLČTE! Pokud mlčet nedokážete, přijďte před svým mediálním výstupem na jednu pracovní směnu na covidovou jednotku, uvítáme vaši pomoc.
...
Všechny občany:
Nebojte se! Respektujte ale, že COVID-19 je zákeřný protivník. Projevujte úctu k životu a zdraví lidí kolem sebe. Časté mytí rukou, roušky a rozestupy jsou minimum, co můžete bez větších obětí udělat pro sebe i druhé. Dodržujte vládní nařízení a doporučení odborníků. Nesnažte se vymýšlet, co se dá obejít. Přemýšlejte nad svým konáním, jak minimalizovat riziko přenosu nákazy do rizikové populace - může se to týkat i vás a vašich blízkých."
MUDr. Hynek Bartoš, vedoucí lékař JIP, Infekční oddělení, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem https://www.lkcr.cz/seznam-lekaru-426.html?filterId=MTE1Nzg5MTE4NywsSHluZWssLEJhcnRvxaE%3D&do[load]=1
MUDr. Jiří Sagan, vedoucí lékař JIP, Infekční klinika, Fakultní nemocnice Ostrava https://www.lkcr.cz/seznam-lekaru-426.html?filterId=MTE1NDc4NjE4NCwsSmnFmcOtLCxTYWdhbg%3D%3D&do[load]=1
MUDr. Aleš Chrdle, primář infekčního oddělení, Nemocnice České Budějovice, a.s. – https://www.lkcr.cz/seznam-lekaru-426.html?filterId=MTEzODQ1NTE2OSwsQWxlxaEsLENocmRsZQ%3D%3D&do[load]=1
http://www.nemcb.cz/.../vyzva-z-prvni-linie-dne-5-rijna.../
ECHO24 píše…


„Raději mlčte!“ vzkazují lékaři z JIP Šmuclerovi a spol.

OTEVŘENÝ DOPIS LÉKAŘŮ


„Prosíme, raději mlčte!“ píší doktoři a sestry z první linie v reakci na jiný otevřený dopis, ve kterém mj. stomatolog Šmucler či kardiochirurg Pirk vyzývají vládu, aby přestala lidi strašit koronavirem. Podle pracovníků z jednotky intenzivní péče však tito lékaři nejsou s problematikou dostatečně seznámeni a jsou pouhými laiky. Zároveň v dopise vyzývají občany, aby se koronaviru nebáli, ale aby ani nebrali onemocnění na lehkou váhu.

„My, lékaři a zdravotní sestry z covidových oddělení a jednotek intenzivní péče, jsme až doposud byli příliš zaměstnáni péčí o pacienty a organizací péče v našich nemocnicích a nebylo nás příliš slyšet. Máme však silný pocit, že nazrál čas, abychom jasně a nahlas promluvili,“ začínají zdravotníci otevřený dopis, který zveřejnili na facebookové stránce Nemocnice České Budějovice. Podepsaní jsou pod ním tři vedoucí lékaři ze tří krajských nemocnic: Hynek Bartoš, vedoucí lékař JIP v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, Jiří Sagan, vedoucí lékař JIP ve Fakultní nemocnici v Ostravě a Aleš Chrdle primář infekčního oddělení v Nemocnici České Budějovice.


Více:

https://echo24.cz/a/STXM2/radeji-mlcte-vzkazuji-lekari-z-jip-smuclerovi-a-spol
ferohrabal píše…
Stoupenci koronavirového spiknutí mají pochopitelně problém se základní logikou. Vůbec jim nepřijde absurdní, že by se podle této choré hypotézy museli v globálním komplotu spojit iránští ajatolláhové s izraelskou vládou a pravoslavnou církví, Američané s Číňany a Rusy, což je absolutní nesmysl :)
Anonymní píše…
https://ferohrabal.blogspot.com/2020/09/korona-vzpoura-slabomyslnych.html

Populární příspěvky z tohoto blogu

Drtivá porážka Ruska - jediná šance na dosažení míru v Evropě!

Proč nikdo nemá rád Rusko - kromě nácků a rudých švábů

Rusko na cestě k fašismu